summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/msgs/mess.bg
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'msgs/mess.bg')
-rw-r--r--msgs/mess.bg191
1 files changed, 191 insertions, 0 deletions
diff --git a/msgs/mess.bg b/msgs/mess.bg
new file mode 100644
index 0000000..42dc574
--- /dev/null
+++ b/msgs/mess.bg
@@ -0,0 +1,191 @@
+BAD_CONFIG_FILE
+ "файлът %s не може да бъде анализиран.\n"
+CONFIG_OPEN_ERROR
+ "Предупреждение: конфигурационният файл %s не може да бъде отворен.\n"
+PARSE_ERROR_IN_CONFIG
+ "Грешка при синтактичния анализ на конфигурационния файл.\n"
+INCOMPAT
+ "несъвместими опции - %s и %s\n"
+NO_ALTERNATE
+ "Поддръжката на различни системи не е включена при компилацията на пакета за ръководството.\n"
+NO_COMPRESS
+ "Man е компилиран с автоматична компресия на готовите страници, \n\
+но конфигурационният файл не дефинира COMPRESS.\n"
+NO_NAME_FROM_SECTION
+ "Коя страница от раздел %s на ръководството желаете?\n"
+NO_NAME_NO_SECTION
+ "Коя страница от ръководството желаете?\n"
+NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
+ "В раздел %s на ръководството няма страница за %s\n"
+NO_SUCH_ENTRY
+ "В ръководството няма страница за %s\n"
+PAGER_IS
+ "\nза показване на страниците се използва %s\n"
+SYSTEM_FAILED
+ "Грешка при изпълнение на команда за форматиране или извеждане.\n\
+Системната команда %s приключи с резултат %d.\n"
+VERSION
+ "%s, версия %s\n\n"
+OUT_OF_MEMORY
+ "Няма достатъчно памет - не могат да се заделят %d байта\n"
+ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
+ "Грешка при синтактичния анализ на команда за *roff от файла %s\n"
+MANROFFSEQ_ERROR
+ "Грешка при синтактичния анализ на MANROFFSEQ.\n\
+Ще се използват подразбиращите се стойности.\n"
+ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
+ "Грешка при синтактичния анализ на команда за *roff от командния ред.\n"
+UNRECOGNIZED_LINE
+ "Неразпознат (и игнориран) ред в конфигурационния файл\n%s\n"
+GETVAL_ERROR
+ "вътрешна грешка в man-config.c: низът %s не е открит\n"
+FOUND_MANDIR
+ "намерена е директория от ръководството %s\n"
+FOUND_MAP
+ "намерено е пренасочване от пътя за търсене на команди %s --> %s\n"
+FOUND_CATDIR
+ "съответната директория за готови страници е %s\n"
+LINE_TOO_LONG
+ "Прекалено дълъг ред в конфигурационния файл\n"
+SECTION
+ "\nраздел %s\n"
+UNLINKED
+ "файлът %s е изтрит\n"
+GLOBBING
+ "търсене по шаблон на %s\n"
+EXPANSION_FAILED
+ "Неуспешен опит [%s] за декомпресиране на страница от ръководството\n"
+OPEN_ERROR
+ "Страницата %s от ръководството не може да бъде отворена\n"
+READ_ERROR
+ "Грешка при четене на страница %s от ръководството\n"
+FOUND_EQN
+ "открита е директива eqn(1)\n"
+FOUND_GRAP
+ "открита е директива grap(1)\n"
+FOUND_PIC
+ "открита е директива pic(1)\n"
+FOUND_TBL
+ "открита е директива tbl(1)\n"
+FOUND_VGRIND
+ "открита е директива vgrind(1)\n"
+FOUND_REFER
+ "открита е директива refer(1)\n"
+ROFF_FROM_COMMAND_LINE
+ "при синтактичен анализ на директива от командния ред\n"
+ROFF_FROM_FILE
+ "при синтактичен анализ на директива от файла %s\n"
+ROFF_FROM_ENV
+ "при синтактичен анализ на директива от обкръжението\n"
+USING_DEFAULT
+ "използва се подразбиращата се последователност на предварителна обработка\n"
+PLEASE_WAIT
+ "Форматиране на страницата, изчакайте...\n"
+CHANGED_MODE
+ "правата за достъп до %s са променени на %o\n"
+CAT_OPEN_ERROR
+ "Неуспешен опит за отваряне на %s за запис.\n"
+PROPOSED_CATFILE
+ "ако е необходимо, ще се пробва запис на %s\n"
+IS_NEWER_RESULT
+ "резултатът от is_newer() = %d\n"
+TRYING_SECTION
+ "пробва се в раздел %s\n"
+SEARCHING
+ "\nтърсене в %s\n"
+ALREADY_IN_MANPATH
+ "но %s вече е в пътя за търсене на страници от ръководството\n"
+CANNOT_STAT
+ "Предупреждение: не може да се извърши stat() върху файла %s!\n"
+IS_NO_DIR
+ "Предупреждение: %s не е директория!\n"
+ADDING_TO_MANPATH
+ "%s се добавя към пътя за търсене на страници от ръководството\n"
+PATH_DIR
+ "\nдиректорията от пътя %s "
+IS_IN_CONFIG
+ "е в конфигурационния файл\n"
+IS_NOT_IN_CONFIG
+ "не е в конфигурационния файл\n"
+MAN_NEARBY
+ "но наблизо има директория от ръководството\n"
+NO_MAN_NEARBY
+ "и наблизо няма директория от ръководството\n"
+ADDING_MANDIRS
+ "\nзадължителните директории от ръководството са добавени\n\n"
+CATNAME_IS
+ "cat_name в convert_to_cat () е: %s\n"
+NO_EXEC
+ "\nследната команда не се изпълнява:\n %s\n"
+USAGE1
+ "синтаксис: %s [-adfhktwW] [раздел] [-M път] [-P програма] [-S списък]\n\t"
+USAGE2
+ "[-m система] "
+USAGE3
+ "[-p низ] име ...\n\n"
+USAGE4
+ " a : търсене на всички страници отговарящи на критерия\n\
+ c : да не се ползват готови файлове\n\
+ d : извеждане на много диагностична информация\n\
+ D : като -d, но се извеждат и страниците\n\
+ f : като whatis(1)\n\
+ h : извеждане на това помощно съобщение\n\
+ k : като apropos(1)\n\
+ K : търсене на низ във всички страници на ръководството\n"
+USAGE5
+ " t : ползване на troff при форматиране на страниците за печат\n"
+USAGE6
+ "\
+ w : извеждане на информация за местонахождението на страниците\n\
+ от ръководството, които биха били показани (ако няма име -\n\
+ извеждане на директориите, които биха били претърсени)\n\
+ W : като -w, но се извеждат само имената на файловете\n\n\
+ C файл : алтернативен конфигурационен файл\n\
+ M път : път за търсене на страници от ръководството\n\
+ P програма : програма за извеждане на страниците\n\
+ S списък : списък от раздели, в които да се търси, разделени с двоеточие\n"
+USAGE7
+ " m система: търсене в ръководството на друга система\n"
+USAGE8
+ " p низ : указване на програмата за предварителна обработка\n\
+ e - [n]eqn(1) p - pic(1) t - tbl(1)\n\
+ g - grap(1) r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
+USER_CANNOT_OPEN_CAT
+ "и реалният потребител не може да отвори готовия файл\n"
+USER_CAN_OPEN_CAT
+ "но реалният потребител може да отвори готовия файл\n"
+CANNOT_FORK
+ "не може да се породи програмата _%s_\n"
+WAIT_FAILED
+ "получи се грешка при изчакване на дъщерния процес _%s_\n"
+GOT_WRONG_PID
+ "много странно ..., получен е грешен идентификатор\n\
+на процес при изчакване на свой дъщерен процес\n"
+CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
+ "критична грешка: командата _%s_ не приключи нормално\n"
+IDENTICAL
+ "Страницата %s от ръководството е идентична с %s\n"
+MAN_FOUND
+ "Намерена страница (страници) от ръководството:\n"
+NO_TROFF
+ "грешка: в %s не е указана команда за TROFF\n"
+NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
+ "готовата страница не е записана заради нестандартна дължина на реда\n"
+BROWSER_IS
+ "\n за разглеждане на ръководството във формат HTML се използва %s\n"
+HTMLPAGER_IS
+ "\nза преобразуването на HTML към текст се използва %s\n"
+FOUND_FILE
+ "manfile_from_sec_and_dir() откри %s\n"
+CALLTRACE1
+ "manfile_from_sec_and_dir(дир.=%s, раздел=%s, име=%s, флагове=0x%0x)\n"
+CALLTRACE2
+ "glob_for_file(дир.=%s, раздел=%s, име=%s, тип=0x%0x, ...)\n"
+NO_MATCH
+ "glob_for_file не откри съвпадение.\n"
+GLOB_FOR_FILE
+ "glob_for_file върна %s.\n"
+CALLTRACE3
+ "glob_for_file_ext_glob(дир.=%s, раздел=%s, име=%s, ext=%s, hpx=%s, шаблон=%d, тип=0x%0x);\n"
+ABOUT_TO_GLOB
+ "glob_for_file_ext_glob ще разшири %s\n"