summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/msgs/mess.sl
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'msgs/mess.sl')
-rw-r--r--msgs/mess.sl171
1 files changed, 171 insertions, 0 deletions
diff --git a/msgs/mess.sl b/msgs/mess.sl
new file mode 100644
index 0000000..97fa6f7
--- /dev/null
+++ b/msgs/mess.sl
@@ -0,0 +1,171 @@
+BAD_CONFIG_FILE
+ "Napake v nastavitveni datoteki %s\n"
+CONFIG_OPEN_ERROR
+ "Pozor: nastavitveni datoteke %s ni moč odpreti\n"
+PARSE_ERROR_IN_CONFIG
+ "Napake pri razčlembi nastavitvene datoteke\n"
+INCOMPAT
+ "Izbiri %s in %s sta nezdružljivi\n"
+NO_ALTERNATE
+ "Sorry - Podpora za alternativne sisteme ni vgrajena\n"
+NO_COMPRESS
+ "Man je bil preveden z izbiro za avtomatično stiskanje oblikovanih\n\
+strani priročnika, nastavitvena datoteka pa ne definira\n\
+spremenljivke COMPRESS.\n"
+NO_NAME_FROM_SECTION
+ "Katero stran priročnika iz poglavja %s želite?\n"
+NO_NAME_NO_SECTION
+ "Katero stran priročnika želite?\n"
+NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
+ "Strani za %s ni v poglavju %s\n"
+NO_SUCH_ENTRY
+ "Strani za %s ni\n"
+PAGER_IS
+ "\nuporabljano %s za prikaz\n"
+SYSTEM_FAILED
+ "Napaka pri izvajanju ukaza za oblikovanje ali prikaz.\n\
+Ukaz %s se je končal s statusom %d.\n"
+VERSION
+ "%s, verzija %s\n\n"
+OUT_OF_MEMORY
+ "Zmanjkalo pomnilnika - ni mogoče alocirati %d bytov\n"
+ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
+ "Napaka pri razčlembi ukazov *roff iz datoteke %s\n"
+MANROFFSEQ_ERROR
+ "Napaka pri razčlembi MANROFFSEQ. Uporabili bomo privzete vrednosti.\n"
+ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
+ "Napaka pri razčlembi ukazov *roff iz ukazne vrstice.\n"
+UNRECOGNIZED_LINE
+ "Neprepoznana vrstica v nastavitveni datoteki (ignorirano)\n%s\n"
+GETVAL_ERROR
+ "man-config.c: interna napaka: niza %s ni\n"
+FOUND_MANDIR
+ "najden imenik s priročniki %s\n"
+FOUND_MAP
+ "najdena pot do imenika s priročniki %s --> %s\n"
+FOUND_CATDIR
+ "pripadajoči imenik z oblikovanimi dokumenti je %s\n"
+LINE_TOO_LONG
+ "Predolga vrstica v nastavitveni datoteki\n"
+SECTION
+ "\npoglavje : %s\n"
+UNLINKED
+ "unlinked %s\n"
+GLOBBING
+ "globbing %s\n"
+EXPANSION_FAILED
+ "Poskus [%s] ekspandiranja strani priročnika ni uspel\n"
+OPEN_ERROR
+ "Ni možno odpreti strani %s\n"
+READ_ERROR
+ "Napaka pri branju strani %s\n"
+FOUND_EQN
+ "Najdena eqn(1) direktiva\n"
+FOUND_GRAP
+ "Najdena grap(1) direktiva\n"
+FOUND_PIC
+ "Najdena pic(1) direktiva\n"
+FOUND_TBL
+ "Najdena tbl(1) direktiva\n"
+FOUND_VGRIND
+ "Najdena vgrind(1) direktiva\n"
+FOUND_REFER
+ "Najdena refer(1) direktiva\n"
+ROFF_FROM_COMMAND_LINE
+ "Razčlenjujemo direktive iz ukazne vrstice\n"
+ROFF_FROM_FILE
+ "Razčlenjujemo direktive iz datoteke %s\n"
+ROFF_FROM_ENV
+ "Razčlenjujemo direktive iz okolja\n"
+USING_DEFAULT
+ "Uporabljamo privzeto zaporedje predprocesiranja\n"
+PLEASE_WAIT
+ "Oblikujem stran, prosim počakajte...\n"
+CHANGED_MODE
+ "Zaščita %s spremenjena na %o\n"
+CAT_OPEN_ERROR
+ "Ni možno odpreti %s za pisanje.\n"
+PROPOSED_CATFILE
+ "poskusili bomo pisati na %s, če bo potrebno\n"
+IS_NEWER_RESULT
+ "status iz is_newer() = %d\n"
+TRYING_SECTION
+ "Poskušamo poglavje %s\n"
+SEARCHING
+ "\niščemo v %s\n"
+ALREADY_IN_MANPATH
+ "%s je že v MANPATH\n"
+CANNOT_STAT
+ "Pozor: stat() na datoteki %s ni možen!\n"
+IS_NO_DIR
+ "Pozor: %s ni imenik!\n"
+ADDING_TO_MANPATH
+ "%s dodan v manpath\n"
+PATH_DIR
+ "\npot(-i) do imenika %s "
+IS_IN_CONFIG
+ "je v nastavitveni datoteki\n"
+IS_NOT_IN_CONFIG
+ "ni v nastavitveni datoteki,\n"
+MAN_NEARBY
+ "pač pa je blizu imenik s priročniki\n"
+NO_MAN_NEARBY
+ "niti ni blizu imenika s priročniki\n"
+ADDING_MANDIRS
+ "\ndodamo obvezne imenike s priročniki\n\n"
+CATNAME_IS
+ "cat_name v convert_to_cat () je: %s\n"
+NO_EXEC
+ "\nneizvedeni ukaz:\n %s\n"
+USAGE1
+ "uporaba: %s [-adfhktwW] [poglavje] [-M pot] [-P paginator] [-S seznam_poglavij]\n\t"
+USAGE2
+ "[-m sistem] "
+USAGE3
+ "[-p niz] ime ...\n\n"
+USAGE4
+ " a : strani s tem imenom v vseh poglavjih\n\
+ c : ponovno oblikovanje strani\n\
+ d : \"debugging\" informacije\n\
+ D : kot -d, zraven prikaži še oblikovane strani\n\
+ f : isto kot whatis(1)\n\
+ h : ta navodila\n\
+ k : isto kot apropos(1)\n\
+ K : išči niz po vseh straneh\n"
+USAGE5
+ " t : s troff pripravi stran za tisk\n"
+USAGE6
+ "\
+ w : pot do strani priročnika, ki bi bila prikazana\n\
+ (brez podanega imena: imeniki, v katerih se iščejo strani priročnika)\n\
+ W : kot -w, a samo izpis imen datotek\n\n\
+ C datoteka : uporabi ,datoteko' kot nastavitveno datoteko\n\
+ M pot : strani priročnika naj se iščejo v ,poti'\n\
+ P paginator : uporabi program ,paginator' za prikaz oblikovanih strani\n\
+ S seznam_poglavij : seznam poglavij, kjer se iščejo strani, ločen z dvopičji\n"
+USAGE7
+ " m sistem : išči strani priročnika na drugem sistemu\n"
+USAGE8
+ " p niz : niz, ki določa predprocesorje\n\
+ e - [n]eqn(1) p - pic(1) t - tbl(1)\n\
+ g - grap(1) r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
+USER_CANNOT_OPEN_CAT
+ "in dejanski uporabnik tudi ne more odpreti oblikovane datoteke\n"
+USER_CAN_OPEN_CAT
+ "toda dejanski uporabnik lahko odpre oblikovano datoteko\n"
+CANNOT_FORK
+ "neuspela vejitev ukaza _%s_\n"
+WAIT_FAILED
+ "napaka pri čakanju na proces potomec _%s_\n"
+GOT_WRONG_PID
+ "zelo nenavadno..., napačen PID med čakanjem na potomca\n"
+CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
+ "kritična napaka: ukaz _%s_ se ze nenormalno zaključil\n"
+IDENTICAL
+ "Stran %s je enaka strani %s\n"
+MAN_FOUND
+ "Najdene stran(i):\n"
+NO_TROFF
+ "napaka: ukaz TROFF ni določen v %s\n"
+NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
+ "oblikovana ni shranjena zaradi nestandardne širine vrstice\n"