summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/msgs/mess.cs
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'msgs/mess.cs')
-rw-r--r--msgs/mess.cs170
1 files changed, 170 insertions, 0 deletions
diff --git a/msgs/mess.cs b/msgs/mess.cs
new file mode 100644
index 0000000..6025461
--- /dev/null
+++ b/msgs/mess.cs
@@ -0,0 +1,170 @@
+BAD_CONFIG_FILE
+ "nemohu pochopit obsah souboru %s\n"
+CONFIG_OPEN_ERROR
+ "Varování: nemohu otevřít konfigurační soubor %s\n"
+PARSE_ERROR_IN_CONFIG
+ "Chyba v analýze konfiguračního souboru\n"
+INCOMPAT
+ "nekompatibilní volby %s a %s\n"
+NO_ALTERNATE
+ "Promiňte, ale podpora pro jiné systémy nebyla zkompilována\n"
+NO_COMPRESS
+ "Man byl konfigurován pro automatickou kompresi formátovaných stránek,\n\
+ale konfigurační soubor nedefinuje COMPRESS.\n"
+NO_NAME_FROM_SECTION
+ "Kterou manuálovou stránku ze sekce %s chcete?\n"
+NO_NAME_NO_SECTION
+ "Kterou manuálovou stránku chcete?\n"
+NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
+ "Žádný záznam o stránce %s v sekci %s manuálu\n"
+NO_SUCH_ENTRY
+ "Žádný záznam pro %s\n"
+PAGER_IS
+ "\npoužívám %s jako stránkovač\n"
+SYSTEM_FAILED
+ "Nastala chyba při spuštění formátovacího nebo zobrazovacího příkazu.\n\
+Příkaz %s skončil a vrátil chybovou hodnotu %d.\n"
+VERSION
+ "%s, verze %s\n\n"
+OUT_OF_MEMORY
+ "Nedostatek paměti - nemohu alokovat %d bytů\n"
+ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
+ "Chyba při analýze *roff příkazu v souboru %s\n"
+MANROFFSEQ_ERROR
+ "Chybná analýza MANROFFSEQ. Použiji systémový standard.\n"
+ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
+ "Chyba při analýze *roff příkazu z příkazové řádky.\n"
+UNRECOGNIZED_LINE
+ "Nerozpoznal jsem řádek v konfiguračním souboru (ignoruji jej)\n%s\n"
+GETVAL_ERROR
+ "man-config.c: vnitřní chyba: řetězec %s nebyl nalezen\n"
+FOUND_MANDIR
+ "našel jsem manuálový adresář %s\n"
+FOUND_MAP
+ "nalezená manuálová cesta je mapována jako %s --> %s\n"
+FOUND_CATDIR
+ "odpovídající adresář zformátovaných stránek je %s\n"
+LINE_TOO_LONG
+ "Příliš dlouhý řádek v konfiguračním souboru\n"
+SECTION
+ "\nsekce: %s\n"
+UNLINKED
+ "nespojeno %s\n"
+GLOBBING
+ "provádím nahrazování %s\n"
+EXPANSION_FAILED
+ "Pokus [%s] o formátování manuálové stránky selhal\n"
+OPEN_ERROR
+ "Nemohu otevřít manuálovou stránku %s\n"
+READ_ERROR
+ "Chyba při čtení manuálové stránky %s\n"
+FOUND_EQN
+ "nalezen příkaz pro eqn(1)\n"
+FOUND_GRAP
+ "nalezen příkaz pro grap(1)\n"
+FOUND_PIC
+ "nalezen příkaz pro pic(1)\n"
+FOUND_TBL
+ "nalezen příkaz pro tbl(1)\n"
+FOUND_VGRIND
+ "nalezen příkaz pro vgrind(1)\n"
+FOUND_REFER
+ "nalezen příkaz pro refer(1)\n"
+ROFF_FROM_COMMAND_LINE
+ "analyzuji příkazy z příkazové řádky\n"
+ROFF_FROM_FILE
+ "analyzuji příkazy ze souboru %s\n"
+ROFF_FROM_ENV
+ "analyzuji příkazy z prostředí\n"
+USING_DEFAULT
+ "používám standardní volání preprocesoru\n"
+PLEASE_WAIT
+ "Formátuji stránku, prosím počkejte...\n"
+CHANGED_MODE
+ "změněn mód z %s na %o\n"
+CAT_OPEN_ERROR
+ "Nemohu otevřít %s pro zápis.\n"
+PROPOSED_CATFILE
+ "bude-li třeba zkusím zapisovat do %s\n"
+IS_NEWER_RESULT
+ "návratová hodnota z is_newer() = %d\n"
+TRYING_SECTION
+ "zkouším sekci %s\n"
+SEARCHING
+ "\nhledám v %s\n"
+ALREADY_IN_MANPATH
+ "ale %s už je v manuálové cestě\n"
+CANNOT_STAT
+ "Varování: nemohu nalézt soubor %s!\n"
+IS_NO_DIR
+ "Varování: %s není adresář!\n"
+ADDING_TO_MANPATH
+ "přidávám %s do manuálové cesty\n"
+PATH_DIR
+ "\nadresář cesty %s "
+IS_IN_CONFIG
+ "je v konfiguračním souboru\n"
+IS_NOT_IN_CONFIG
+ "není v konfiguračním souboru\n"
+MAN_NEARBY
+ "ale poblíž je manuálový adresář\n"
+NO_MAN_NEARBY
+ "a poblíž jsem nenalezl žádný manuálový adresář\n"
+ADDING_MANDIRS
+ "\npřidávám povinný manuálový adresář\n\n"
+CATNAME_IS
+ "cat_name v convert_to_cat () je: %s\n"
+NO_EXEC
+ "\nnespouštím příkaz:\n %s\n"
+USAGE1
+ "použití: %s [-adfhktwW] [sekce] [-M cesta] [-P stránkovač] [-S seznam]\n\t"
+USAGE2
+ "[-m systém] "
+USAGE3
+ "[-p řetězec] jméno ...\n\n"
+USAGE4
+ " a : najdi všechny odpovídající stránky\n\
+ c : nepoužívej již zformátovanou stránku\n\
+ d : tiskni ladící informace\n\
+ D : jako -d, ale zobraz také manuálovou stránku\n\
+ f : totéž jako whatis(1)\n\
+ h : vytiskni tuto pomocnou zprávu\n\
+ k : totéž jako apropos(1)\n\
+ K : hledej řetězec ve všech stránkách\n"
+USAGE5
+ " t : ke zformátování použij program troff\n"
+USAGE6
+ "\
+ w : vytiskni umístění manuálových stránek, které by byly zobrazeny\n\
+ (není-li uvedeno žádné jméno, zobraz prohledávané adresáře)\n\
+ W : jako -w, ale zobraz pouze jména soubor;\n\n\
+ C soubor : použij `soubor' jako konfigurační soubor\n\
+ M cesta : nastav manuálové cesty na `cesta'\n\
+ P stránkovač : použij program `stránkovač' k zobrazení stránek\n\
+ S seznam : čárkou oddělený seznam manuálových sekcí\n"
+USAGE7
+ " m systém : hledej manuálové stránky jiného systému\n"
+USAGE8
+ " p řetězec : řetězec určuje preprocesor, který bude spuštěn\n\
+ e - [n]eqn(1) p - pic(1) t - tbl(1)\n\
+ g - grap(1) r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
+USER_CANNOT_OPEN_CAT
+ "a skutečný uživatel také nemůže otevřít již zformátovanou stránku\n"
+USER_CAN_OPEN_CAT
+ "ale skutečný uživatel může otevřít již zformátovanou stránku\n"
+CANNOT_FORK
+ "nemohu vytvořit další proces pro _%s_\n"
+WAIT_FAILED
+ "chyba při čekání na potomka _%s_\n"
+GOT_WRONG_PID
+ "velmi podivné ..., dostal jsem špatné PID při čekání na potomka\n"
+CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
+ "fatálí chyba: příkaz _%s_ byl abnormálně ukončen\n"
+IDENTICAL
+ "Manuálová stránka %s je shodná s %s\n"
+MAN_FOUND
+ "Nalezená(é) manuálová(é) stránky:\n"
+NO_TROFF
+ "chyba: příkaz TROFF nebyl specifikován v %s\n"
+NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
+ "žádná zformátovaná stránka nebyla uložena (nestandardní délka řádku)\n"