summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/ro/makewhatis.man
blob: e4b1e0ee42b629231db98317b614def951b7e717 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
.\" Copyright (c) 1999 Ottavio G. Rizzo <rizzo@pluto.linux.it>
.\"
.\" This is free documentation; you can redistribute it and/or
.\" modify it under the terms of the GNU General Public License as
.\" published by the Free Software Foundation; either version 2 of
.\" the License, or (at your option) any later version.
.\"
.\" The GNU General Public License's references to "object code"
.\" and "executables" are to be interpreted as the output of any
.\" document formatting or typesetting system, including
.\" intermediate and printed output.
.\"
.\" This manual is distributed in the hope that it will be useful,
.\" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
.\" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
.\" GNU General Public License for more details.
.\"
.\" You should have received a copy of the GNU General Public
.\" License along with this manual; if not, write to the Free
.\" Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139,
.\" USA.
.\" 
.\" Traducere de Ovidiu Constantin <ovidiu.soft@xnet.ro>
.TH MAKEWHATIS 8 "22 Ianuarie 1999" 
.SH NUME
makewhatis \- Crează baza de date whatis
.SH SUMAR
.BI "makewhatis [-u] [-v] [-w] [-s " secțiuni " ] [-c [" cale_cat "]] [" cale_man "]"
.SH DESCRIERE
.B makewhatis
citește toate paginile de manual conținute în
.IR secțiunile " date în " cale_man 
sau paginile preformatate conținute în
.IR secțiunile " din " cale_cat .
Pentru fiecare pagină, scrie o linie în baza de date whatis; fiecare
linie constă în numele paginii și o scurtă descriere, separate de o
liniută. Descrierea este extrasă folosind conținutul secțiunii NUME din
pagina de manual.
.LP
Din moment ce alte limbi folosesc un termen diferit pentru secțiunea NUME,
.B makewhatis
recunoaște termenii echivalenți în cehă, italiană, finlandeză, franceză,
germană și spaniolă.
.LP
Dacă nici un argument
.I cale_man
nu este furnizat,
.I /usr/man
este considerat implicit.
.SH OPȚIUNI
.TP
.B -u
Actualizează baza de date cu pagini noi.
.TP
.B -v
Operații explicite
.TP
.B -w
Folosește cale_man obținută din `man --path`
.TP 
.BI -s " secțiuni"
Caută în
.I secțiuni
ale
.IR cale_man " sau " cale_cat .
Dacă opțiunea este absentă, valoarea sa este considerată a fi
.I  \'1 2 3 4 5 6 7 8 9 n l\'
.TP 
.BI -c " cale_cat"
Paginile preformatate de manual aflate în
.I cale_cat
sunt scanate. Dacă argumentul nu este furnizat, este considerat a fi
primul director existent între
.IR /usr/man/preformat " și " /usr/man .
.SH EXEMPLE
.PP
Pentru a recrea doar 
.IR /usr/X11R6/man/whatis " și " /usr/local/man/whatis
.IP 
makewhatis /usr/X11R6/man /usr/local/man
.PP
Pentru a recrea toate bazele de date, inclusiv cele cu traducerile
finlandeze, franceze și italiene
.IP
LANGUAGE=fi:fr:it makewhatis -w
.SH ERORI
.B makewhatis
ar putea să nu manipuleze prea bine paginile de manual scrise cu
macrouri troff nestandard, cum ar fi paginile Tcl/Tk.
.PP
.B makewhatis
nu funcționeaza pentru traducerile preformatate.
.SH VEZI ȘI
.BR apropos (1),
.BR man (1),
.BR whatis (1)