summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/nl/man.man
blob: 4dfafdb3af4da5f5eb910634ed4ca179b2e2ff49 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
.\" Man page for man (and the former manpath)
.\"
.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
.\"
.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
.\" distribution.  
.\"
.\" John W. Eaton
.\" jwe@che.utexas.edu
.\" Department of Chemical Engineering
.\" The University of Texas at Austin
.\" Austin, Texas  78712
.\"
.\" Many changes - aeb
.\"
.TH man 1 "2 September 1995"
.LO 1
.SH NAAM
man \- formatteer en vertoon documentatie bladzijden
.br
manpath \- geef het zoekpad voor documentatie bladzijden van de gebruiker weer
.SH SYNTAX
man [\-acdfhktwW] [\-m systeem] [\-p preprocessoren] [\-C configuratiebestand] [\-M pad]
[\-P pagineerprogramma] [\-S lijst_van_hoofdstukken] [hoofdstuk] naam ...
.SH BESCHRIJVING
.B man
formatteert en vertoont bladzijden van de programma documentatie.
Deze versie kent de
.B MANPATH
en
.B (MAN)PAGER
omgevings\%variabelen, zodat
je je eigen collectie documentatiebladzijden en je eigen
pagineerprogramma kunt gebruiken.
Als het
.I hoofdstuk
is opgegeven, dan kijkt
.B man
alleen in dat hoofdstuk.
Je kunt ook met omgevings\%variabelen of met programmaopties
opgeven in welke volgorde de hoofdstukken moeten worden
afgezocht, en welke preprocessoren de tekst moeten voorbewerken.
Als
.I naam
een / bevat, dan wordt hij eerst geprobeerd als bestandsnaam,
zodat opdrachten als
.B "man ./foo.5"
of
.B "man /cd/foo/bar.1.gz"
mogelijk zijn.
.SH OPTIES
.TP
.B \-\^C " configuratiebestand"
Geef aan welk configuratiebestand gebruikt moet worden.
Als deze optie niet is opgegeven, dan wordt
@man_config_file@ gebruikt. (Voor een beschrijving van dit
bestand, zie man.conf(5).)
.TP
.B \-\^M " pad"
Geef de lijst van directories waarin gezocht moet worden.
Als deze optie niet is opgegeven, dan wordt de omgevings\%variabele
.B MANPATH
gebruikt. En als er niet zo'n omgevings\%variabele is, dan wordt de
standaardlijst gevonden door @man_config_file@ te raadplegen.
Een lege deelstring in MANPATH wordt vervangen door de standaardlijst.
.TP
.B \-\^P " pagineerprogramma"
Geef aan welk pagineerprogramma gebruikt moet worden.
Als deze optie niet is opgegeven, dan wordt het programma vermeld in
de omgevings\%variabele
.B MANPAGER
of, als deze niet bestaat,
.B PAGER
gebruikt. Is er ook niet zo'n omgevings\%variabele, dan wordt
.B @pager@
gebruikt.
.TP
.B \-\^S " lijst_van_hoofdstukken"
Deze lijst is een lijst van hoofdstukken, door dubbele punten van elkaar
gescheiden, waarin gezocht wordt.
Als deze optie niet is opgegeven, dan wordt de omgevings\%variabele
.B MANSECT
gebruikt.
.TP
.B \-\^a
Normaal zal
.B man
termineren na het vertonen van de eerste documentatie bladzijde
die hij vindt. Deze optie zegt dat alle bladzijden over
.B naam
vertoond moeten worden.
.TP
.B \-\^c
Formatteer de bron bladzijde, zelfs als er een recente voorgeformatteerde
bladzijde bestaat. Dit kan nuttig zijn als die bladzijde
geformatteerd was voor een scherm met een andere breedte,
of als de voorgeformatteerde bladzijde niet deugt.
.TP
.B \-\^d
Vertoon de bladzijden niet echt, maar vertel gedetailleerd wat
gedaan wordt - deze optie is alleen nuttig om fouten op te sporen.
.TP
.B \-\^D
Als by -d, maar vertoon de bladzijden ook.
.TP
.B \-\^f
Voer het programma
.B whatis
uit.
.TP
.B \-\^h
Druk een hulptekst af.
.TP
.B \-\^k
Voer het programma
.B apropos
uit.
.TP
.B \-\^K
Zoek de opgegeven tekst in *alle* handboekbladzijden. Pas op: dit
kan lang duren! (Op mijn machine kost dit bijvoorbeeld een minuut
voor elke 500 pagina's.) Het helpt om een sectie op te geven.
.TP
.B \-\^m " systeem"
Gebruik een andere collectie documentatie\%bladzijden, afhankelijk
van de opgegeven systeem\%naam.
.TP
.B \-\^p " preprocessoren"
Geef aan welke preprocessoren de tekst moeten voorbewerken voordat
deze aan nroff of troff gevoerd wordt. Enige preprocessoren, en de
letters waarmee ze aangeduid worden, zijn:
eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
Niet elke installatie zal al deze programma's hebben.
Als deze optie niet is opgegeven, dan wordt de omgevings\%variabele
.B MANROFFSEQ
gebruikt.
.TP
.B \-\^t
Gebruik
.B @troff@
om de bladzijde te formatteren, en stuur het resultaat naar
.B stdout.
De uitvoer van
.B @troff@
moet mogelijk nog door een of ander filter gestuurd worden
voordat hij afgedrukt kan worden.
.TP
.B \-\^w \fRor\fP \-\-path
Vertoon geen documentatie, maar druk de padnamen af van de bestanden
waarin documentatie gevonden werd. Als geen
.I naam
opgegeven is, dan: druk het zoekpad af. Als
.B manpath
een link is naar man, dan is "manpath" equivalent met "man --path".
.TP
.B \-\^W
Als \-\^w, maar druk alleen de padnamen af, zonder additionele informatie.
Dit komt van pas in opdrachten zoals
.ft CW
man -aW man | xargs ls -l
.ft

.SH "VOORGEFORMATTEERDE BLADZIJDEN"
Man probeert om geformatteerde bladzijden te bewaren, om de volgende
keer dat ze nodig zijn tijd te sparen. Gewoonlijk worden de geformatteerde
versies van de bladzijden uit DIR/manX bewaard in DIR/catX, maar andere
afbeeldingen van man directories naar cat directories kunnen in
@man_config_file@ worden aangegeven. Geformatteerde bladzijden worden
niet bewaard als het bijbehorende cat directory niet bestaat.
.LP
Het is mogelijk om man suid te maken, met eigenaar man. Als dan een
cat directory eigenaar man heeft, en mode 0755 (alleen door man beschrijfbaar),
en de geformatteerde bladzijden hebben eigenaar man en mode 0644 of 0444
(alleen beschrijfbaar door man, of helemaal niet beschrijfbaar),
dan kan geen gewone gebruiker de geformatteerde bladzijden wijzigen
of andere bestanden opslaan in dat directory. Als man niet suid is,
dan moet een cat directory waar voor alle gebruikers geformatteerde
bladzijden geschreven moeten kunnen worden mode 0777 hebben.
.LP
De optie -c laat man een pagina opnieuw formatteren, zelfs als een
recente geformatteerde pagina bestaat.

.SH OMGEVINGSVARIABELEN
.TP
.B MANPATH
Als
.B MANPATH
een waarde heeft, dan wordt deze waarde als zoekpad gebruikt.
.TP
.B MANROFFSEQ
Als
.B MANROFFSEQ
een waarde heeft, dan wordt deze waarde gebruikt om te bepalen door
welke preprocessoren de tekst bewerkt moet worden. Standaard wordt
tbl gebruikt.
.TP
.B MANSECT
Als
.B MANSECT
een waarde heeft, dan wordt deze waarde gebruikt om te bepalen in welke
hoofdstukken gezocht wordt.
.TP
.B MANWIDTH
Als
.B MANWIDTH
een waarde heeft, dan geeft deze waarde aan hoeveel kolommen de uitvoer
breed moet zijn. Vooral bij heel brede schermen geven veel mensen er de
voorkeur aan het aantal kolommen tot 80 of 100 te beperken.
.TP
.B MANPAGER
Als
.B MANPAGER
een waarde heeft, dan wordt deze waarde gebruikt als naam van het te gebruiken
pagineerprogramma. Zo niet, dan wordt de waarde van
.B PAGER
gebruikt. Bestaat deze ook niet, dan wordt
.B @pager@
gebruikt.
.TP
.B LANG
Als
.B LANG
een waarde heeft, dan bepaalt deze de naam van een onderdirectory
waar man eerst in zoekt. Bijvoorbeeld, na `LANG=nl man 1 iets'
zal man eerst in .../nl/man1/iets.1 zoeken, en als dat niet bestaat,
dan in .../man1/iets.1. Hierbij is ... een directory uit het zoekpad.
.TP
.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
De omgevingsvariabelen
.B NLSPATH
en
.B LC_MESSAGES
(of, als deze niet bestaat,
.B LANG\c
) spelen een rol bij het vinden van de versie in de opgegeven taal
van de mededelingen (voornamelijk foutmeldingen) die man produceert.
(Maar de Engelse teksten zijn meegecompileerd, en hoeven niet uit een
bestand gehaald te worden.)
Programma's als col(1) die door man aangeroepen worden,
gebruiken ook LC_CTYPE.
.TP
.B PATH
.B PATH
wordt gebruikt bij het construeren van het standaard zoekpad van man.
.TP
.B SYSTEM
.B SYSTEM
wordt gebruikt als standaard naam bij de optie
.B \-m.
.SH "ZIE OOK"
apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1).
.SH FOUTEN
De
.B \-t
optie werkt alleen als een troff-achtig programma geinstalleerd is.
.br
Als je \e255 of <AD> ziet knipperen waar afbreekstreepjes hadden
moeten staan, zet dan `LESSCHARSET=latin1' in je omgeving.