summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/fi/man.man
blob: a8417e4a29e8eaf5c9438d2002287bbb9c99b448 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
.\" From rkoski@pp.weppi.fi Sun Jun 28 12:50:44 1998
.\"
.\" Man page for man (and the former manpath)
.\"
.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
.\"
.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
.\" distribution. 
.\"
.\" John W. Eaton
.\" jwe@che.utexas.edu
.\" Department of Chemical Engineering
.\" The University of Texas at Austin
.\" Austin, Texas 78712
.\"
.\" Many changes - aeb
.\" Translated into Finnish by Teppo Kankaanpää (photon@clinet.fi)
.\" Proofread by Raimo Koski (rkoski@pp.weppi.fi)
.\" Reconstructed man.man from man.1 - aeb
.\"
.\" TERM man_page man-sivu   Näin se oli sotin sivuillakin..
.\" TERM manual_page ohjesivu
.\" TERM section osasto    Osasto kuvaa melko hyvin manin luonnetta
.\" TERM pager näytinohjelma  Tulee ihan IBM ja sen näyttimet mieleen...
.\" TERM debugging_info,debugging_information debuggaustiedot
.\" TERM preprocessor esikäsittelyohjelma,esikäsittelijä Mikä olisi parempi?
.\" TERM message_catalog viestikirjasto
.\" TERM search_path hakupolku
.\" TERM owner_mode käyttöoikeudet
.\" TERM suid suid
.\" TERM arguments parametrit
.\"
.TH MAN 1 "4. Kesäkuuta 1998" "Linux" "Käyttäjän sovellusohjelmat"
.LO 1
.SH NIMI
man \- muotoile ja näytä on-line -ohjesivuja
.br
manpath \- määritä käyttäjän hakupolku man-sivuihin
.SH "YLEISKATSAUS"
man [\-acdfhkKtwW] [\-m järjestelmä] [\-p merkkijono] [\-C konfiguraatiotiedosto] [\-M polku]
[\-P selausohjelma] [\-S sektiolista] [sektio] nimi ...
.SH KUVAUS
.B man
muotoilee ja näyttää on-line -ohjesivuja. Tämä versio tuntee
ympäristömuuttujat
.B MANPATH
ja
.BR "(MAN)PAGER" ,
joten sinulla voi olla oma(t) kokoelmasi man-sivuja ja voit valita minkä tahansa
ohjelman näyttämään muotoillut sivut. Jos
.I sektio
on annettu,
.B man
etsii sivuja vain siitä sektiosta.
Voit myös määritellä, missä järjestyksessä sektiot läpikäydään
sivuja haettaessa ja minkä esikäsittelyohjelmien läpi lähdetiedostot
ajetaan, joko komentorivioptioiden tai ympäristömuuttujien avulla.
Jos
.I nimi
sisältää / -merkin, yritetään se ensin käsitellä tiedostonimenä,
joten voit kirjoittaa
.B "man ./foo.5"
tai vaikkapa
.B "man /cd/foo/bar.1.gz\fR.\fP"
.SH OPTIOT
.TP
.B \-\^C " config_file"
Määrittele käytettävä man.conf -tiedosto. Oletus on
.BR @man_config_file@ .
(Katso
.BR man.conf (5).)
.TP
.B \-\^M " polku"
Määrittele hakemistolista, joista man-sivuja etsitään.
Jos optiota ei käytetä, katsotaan lista ympäristömuuttujasta
.BR MANPATH .
Jos tällaista ympäristömuuttujaa ei löydy, oletuslista haetaan
tiedostosta
.BR @man_config_file@ .
Jos
.B MANPATH
sisältää tyhjän merkkijonon, käytetään myös tällöin oletuslistaa.
.TP
.B \-\^P " pager"
Määrittele, millä ohjelmalla sivuja katsotaan.
Tämä optio kumoaa
.BR MANPAGER "-ympäristömuuttujan"
vaikutuksen, joka taas löytyessään kumoaa
.BR PAGER "-ympäristömuuttujan"
vaikutuksen. Oletuksena
.B man
käyttää komentoa
.BR @pager@ .
.TP
.B \-\^S " sektiolista"
Sektiolista on kaksoispisteillä eroteltu lista sektioista, jotka
käydään läpi sivua haettaessa. Tämä optio kumoaa
.BR MANSECT "-ympäristömuuttujan"
vaikutuksen.
.TP
.B \-\^a
Oletuksena
.B man
lopettaa toimintansa näytettyään ensimmäisen löytämänsä
man-sivun. Tätä optiota käyttämällä
.B man
pakotetaan näyttämään
.I kaikki
täsmäävät man-sivut.
.TP
.B \-\^c
Uudelleenmuotoile lähteenä oleva man-sivu, vaikka päivitetty cat-sivu
löytyisi. Tämä voi olla käytännöllistä, jos cat-sivu muotoiltiin
näytölle, jolle mahtuu eri määrä kirjaimia.
.TP
.B \-\^d
Älä näytä itse man-sivua, vaan vain debuggaustiedot.
.TP
.B \-\^D
Näytä sekä sivu että debuggaustiedot.
.TP
.B \-\^f
Vastaa komentoa
.BR whatis .
.TP
.B \-\^h
Näytä vain pieni ohje ohjelman käytöstä.
.TP
.B \-\^k
Vastaa komentoa
.BR apropos .
.TP
.B \-\^K
Etsi määriteltyä merkkijonoa *kaikista* man-sivuista. Varoitus:
tämä on todennäköisesti hyvin hidasta! Sektion määrittely auttaa.
(Omalla koneellani etsintä kestää minuutin 500 man-sivua kohden)
.TP
.B \-\^m " järjestelmä"
Määrittele etsittäväksi vaihtoehtoinen kokoelma man-sivuja,
pohjautuen annettuun järjestelmänimeen.
.TP
.B \-\^p " merkkijono"
Määrittele esikäsittelijöiden lista, jotka ajetaan ennen
.BR nroff ":ia"
tai
.BR troff ":ia."
Kaikkiin järjestelmiin ei ole asennettu kaikkia esikäsittelyohjelmia.
Jotkin näistä ja niitä vastaavista kirjaimista ovat
eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v) ja refer (r).
Tämä optio kumoaa
.BR MANROFFSEQ "-ympäristömuuttujan"
vaikutuksen.
.TP
.B \-\^t
Käytä komentoa
.B @troff@
man-sivun muotoiluun ja ohjaa tuloste
.BR vakiotulosteeseen .
Tämä tuloste saatetaan joutua ohjaamaan jonkin filtterin läpi ennen
tulostamista.
.TP
.B \-\^w \fRtai\fP \-\-path
Älä näytä man-sivuja, mutta näytä sijainnit sivuille, jotka
muotoiltaisiin tai näytettäisiin. Jos mitään parametria ei anneta,
tulostetaan (vakiotulosteeseen) lista hakemistoista, joista
.B man
etsisi sivuja. Jos
.B manpath
on linkitetty man-ohjelmaan, vastaa "manpath" samaa, kuin "man --path".
.TP
.B \-\^W
Kuten \-\^w, mutta tulosta jokainen tiedostonimi omalle rivilleen ilman
mitään lisätietoja. Tämä on hyödyllinen komennoissa, kuten
.ft CW
.B "man -aW man | xargs ls -l"
.ft

.SH CAT-SIVUT
Man yrittää tallentaa muotoillut man-sivut säästääkseen
muotoiluun kuluneen ajan seuraavalla kerralla, kun näitä
sivuja tarvitaan. Perinteisesti muotoillut sivut .../manX:stä
on tallennettu .../catX:ään (... on hakupolku), mutta 
.BR @man_config_file@ ":issa"
voidaan säätää jokin muu hakemistosijoittelu.
Jos tarvittavaa cat-hakemistoa ei löydy, ei cat-sivuja tallenneta.
.PP
On mahdollista asettaa
.BR man "in"
suid:ksi käyttäjä man. Jos man omistaa cat-hakemiston, jonka
käyttöoikeudet ovat 0755 (vain man-käyttäjän
kirjoitettavissa) ja cat-tiedostojen käyttöoikeudet ovat 0644 tai 0444
(vain man-käyttäjän
tai ei kenenkään kirjoitettavissa), ei tavallinen käyttäjä voi
muuttaa cat-sivuja tai laittaa muita tiedostoja cat-hakemistoon.
Jos
.BR man "ille"
ei ole määritelty suidia, silloin cat-hakemiston
käyttöoikeuksien pitäisi olla 0777,
jolloin jokainen käyttäjä voisi jättää cat-sivuja sinne.
.PP
Optio
.B \-c
pakottaa muotoilemaan sivun uudelleen, vaikka uusi cat-sivu löytyisikin.
.SH YMPÄRISTÖMUUTTUJAT
.TP
.B MANPATH
Jos
.B MANPATH
on asetettu, sen arvoa käytetään polkuna man-sivuja etsittäessä.
.TP
.B MANROFFSEQ
Jos
.B MANROFFSEQ
on asetettu, sen arvoa käytetään määrittelemään esikäsittelijät,
jotka ajetaan ennen
.BR nroff "ia"
tai
.BR troff "ia."
Oletuksena sivut ajetaan
tbl(1)-esikäsittelijän läpi ennen
.BR nroff "ia."
.TP
.B MANSECT
Jos
.B MANSECT
on asetettu, sen arvoa käytetään määrittelemään, mistä sektioista
sivuja etsitään.
.TP
.B MANWIDTH
Jos
.B MANWIDTH
on asetettu, sen arvo kertoo leveyden, jolla sivut näytetään ruudulla.
Muuten sivut näytetään koko ruudun levyisinä.
.TP
.B MANPAGER
Jos
.B MANPAGER
on asetettu, sen arvo kertoo ohjelman nimen, jota käytetään man-sivujen
esittämiseen. Muuten käytetään ympäristömuuttujaa
.BR PAGER .
Jos sitäkään ei ole asetettu, käytetään komentoa
.BR @pager@ .
.TP
.B LANG
Jos
.B LANG
on asetettu, sen arvo määrittelee alihakemiston nimen, mistä
man etsii ensin sivuja. Niinpä komento 'LANG=fi man 1 foo'
saa manin etsimään ensin sivua .../fi/man1/foo.1.
Jos tätä ei löydy, etsii man sivua .../man1/foo.1.
Merkit ... tarkoittavat hakupolkua.
.TP
.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
Ympäristömuuttujat
.B NLSPATH
ja
.B LC_MESSAGES
(tai
.BR LANG ,
jos jälkimmäistä ei ole asetettu) kertovat käytettävän viestikirjaston.
(Englanninkieliset viestit on käännetty ohjelman sisään,
joten ne eivät tarvitse erillistä viestikirjastoa.)
Huomaa, että man saattaa käyttää ohjelmia, kuten col(1), jotka
käyttävät myös esimerkiksi muuttujaa LC_CTYPE.
.TP
.B PATH
.BR PATH ":ia"
käytetään muodostamaan oletushakupolkua man-sivuille.
.TP
.B SYSTEM
.B SYSTEM "-ympäristömuuttujaa"
käytetään vaihtoehtoisen järjestelmän oletusnimeksi (optiota
.B \-m
käytettäessä).
.SH BUGIT
Optio
.B \-t
toimii vain, jos troffin kaltainen ohjelma on asennettu.
.br
Jos näet tavuviivojen tilalla vilkkuvan \e255:n tai <AD>:n,
aseta ympäristömuuttuja 'LESSCHARSET=latin1'.
.SH "KATSO MYÖS"
apropos(1) whatis(1) less(1) groff(1).