summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/sl/man.man
blob: a6856cc70b6b26126c8401b059638895a69318b3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
.\" Man page for man (and the former manpath)
.\"
.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
.\" Slovenski prevod Primož Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>,
.\" julij 1996.
.\"
.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
.\" distribution. 
.\"
.\" John W. Eaton
.\" jwe@che.utexas.edu
.\" Department of Chemical Engineering
.\" The University of Texas at Austin
.\" Austin, Texas 78712
.\"
.\" Many changes - aeb
.\"
.TH man 1 "2. september 1995"
.LO 1
.SH IME
man \- oblikovanje in prikaz strani on-line priročnika
.br
manpath \- prikaz poti do imenikov, kjer man išče priročnike
.SH SINTAKSA
.\" man [\-acdfhkKtwW] [\-m system] [\-p string] [\-C config_file] [\-M path]
.\" [\-P pager] [\-S section_list] [section] name ...
man [\-adfhkKtwW] [\-m sistem] [\-p niz] [\-C nastavitvena_datoteka] 
[\-M pot] [\-P paginator] [\-S seznam_poglavij] [poglavje] ime ...
.SH OPIS
.B man
oblikuje in prikaže strani on-line priročnika. Ta izvedba pozna
spremenljivki
.B MANPATH
in
.BR (MAN)PAGER ,
tako da si lahko pripravite
lasten nabor osebnih strani priročnika in izberete vaš najljubši
program za prikaz oblikovanih strani.
Če je določeno 
.I poglavje,
.B man
išče samo v tem poglavju priročnika.
Iz ukazne vrstice ali prek spremenljivk okolja lahko določite 
tudi vrsti red poglavij, ki jih 
.B man
preišče, ter katere predprocesorje se pred prikazom uporabijo na 
izvornem besedilu.
Če
.I ime
vsebuje znak /, se najprej preveri, če obstaja datoteka s tem
imenom. Ukaz
.B "man ./foo.5"
ali celo
.B "man /cd/foo/bar.1.gz\fR.\fP"
sta zato povsem veljavna.
.SH IZBIRE
.TP
.B \-\^C " nastavitvena_datoteka"
Določimo nastavitveno datoteko man.conf, ki jo želimo
uporabljati; privzeta izbira je
@man_config_file@. (glejte man.conf(5).)
.TP
.B \-\^M " pot"
Določimo seznam imenikov, v katerih se išče za stranmi
priročnika. Če izbira ni podana, se uporabi spremenljivka okolja
.B MANPATH
Če tudi spremenljivke s tem imenom ni, se uporabi privzeta izbira
iz nastavitvene datoteke @man_config_file@. 
Prazen niz v MANPATH implicira privzet seznam imenikov.
.TP
.B \-\^P " paginator"
Določimo paginator. Ta izbira ima prednost pred spremenljivko
okolja
.B MANPAGER,
ki ima nadalje prednost pred spremenljivko okolja 
.B PAGER.
Privzeta izbira za paginator je 
.BR @pager@ .
.TP
.B \-\^S " seznam_poglavij"
Seznam_poglavij je z dvopičji ločen seznam poglavij priročnika, 
v katerem se išče geslo. Ta izbira ima prednost pred
spremenljivko okolja
.B MANSECT.
.TP
.B \-\^a
Sam po sebi man prikaže prvo stran, ki ustreza imenu 
.B name.
S to izbiro zahtevamo, da prikaže vse strani, ki ustrezajo
pogoju, ne le prve.
.TP
.B \-\^c
Izrecno zahtevamo ponovno oblikovanje strani, četudi že
oblikovana stran obstaja. Izbira je lahko smiselna, če je bila
stran oblikovana za drugačno širino zaslona.
.TP
.B \-\^d
Ne prikaži oblikovane strani, ampak le "debugging" informacije.
.TP
.B \-\^D
Prikaži tako oblikovano stran kot tudi "debugging" informacije.
.TP
.B \-\^f
Isto kot
.B whatis.
.TP
.B \-\^h
Izpiši eno vrstico navodila in končaj.
.TP
.B \-\^k
Isto kot
.B apropos.
.TP
.B \-\^K
Preišči *vse* strani priročnika za dani niz. Pozor: to zelo
verjetno vzame kar nekaj časa! Hitreje gre, če iskanje omejimo
na poglavje.
(Kot grob primer: na avtorjevem računalniku traja iskanje prek
500 strani priročnika približno minuto.)
.TP
.B \-\^m " sistem"
Določimo alternativni nabor strani priročnika na podanem
sistemu.
.TP
.B \-\^p " niz"
Določimo zaporedje predprocesorjev, ki se poženejo pred nroff ali
troff. 
Nekateri od predprocesorjev, in njihove enočrkovne okrajšave:
eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
Ni nujno, da so na vašem sistemu vsi našteti
predprocesorji na voljo.
Ta izbira ima prednost pred spremenljivko okolja
.B MANROFFSEQ.
.TP
.B \-\^t
Uporabi
.B @troff@
za oblikovanje strani priročnika in usmeri izhod na standardni
izhod
.B stdout.
Lahko, da je izhod iz
.B @troff@
pred tiskom potrebno obdelati s še kakšnim filtrom.
.TP
.B \-\^w \fRali\fP \-\-path
Ne prikaži oblikovanih strani priročnika, ampak pot do datotek,
ki bi bile oblikovane in prikazane. Če je izbira brez argumenta,
prikaži pot do imenikov, v katerih 
.B man
išče strani priročnika. Če je
.B manpath
povezava na man, tedaj je "manpath" enakovredno "man --path".
.TP
.B \-\^W
Kot \-\^w, le da prikaže po eno ime datoteke v vrstici in brez
dodatnih informacij.
To je lahko uporabno v ukazih ukazne lupine, kot npr.
.ft CW
man -aW man | xargs ls -l
.ft

.SH "OBLIKOVANE STRANI"
Man poskusi shraniti oblikovane strani in tako prihraniti čas, 
potreben za oblikovanje, ko se stran naslednjič rabi.
Tradicionalno se oblikovane strani iz imenikov DIR/manX
shranjujejo v imenike DIR/catX, drugačen dogovor glede preslikave
med izvornimi in oblikovanimi različicami pa je možno določiti v
@man_config_file@.
Oblikovane strani se ne shranijo, če ustrezni imenik ne obstaja.
.TP
Program man je možno pripisati (SUID) uporabniku z imenom man. V
tem primeru, kadar je imenik z oblikovanimi stranmi v lasti man,
način zaščite pa 0755 (dovoljeno pisanje samo lastniku -- man),
oblikovane datoteke pa so zaščitene z 0644 ali 0444 (dovoljeno
pisanje samo lastniku, ali pa sploh prepovedano pisanje), nihče
od uporabnikov ne more ne more spreminjati oblikovanih strani ali
puščati svojih datotek v imeniku z oblikovanimi stranmi. Če man
ni v lasti (SUID) uporabnika man, mora biti imenik z oblikovanimi
stranmi dovoljen za pisanje (0777), če naj bo tam vsem uporabnikom
dovoljeno puščati oblikovane strani.
.TP
Izbira \-\^c zahteva ponovno oblikovanje strani, četudi recentna
oblikovana stran že obstaja.


.SH SPREMENLJIVKE OKOLJA
.TP
.B MANPATH
Če nastavimo spremenljivko
.B MANPATH,
se njena vrednost uporabi za pot do strani priročnika.
.TP
.B MANROFFSEQ
Če nastavimo spremenljivko
.B MANROFFSEQ,
z njeno vrednostjo določimo zaporedje predprocesorjev, ki
obdelajo stran pred nroff ali troff. Privzeta izbira je
tabelarni predprocesor tbl.
.TP
.B MANSECT
Če nastavimo spremenljivko
.B MANSECT,
njena vrednost določa poglavja v priročniku, v katerih man išče
zahtevano stran.
.TP
.B MANWIDTH
Če nastavimo spremenljivko
.B MANWIDTH,
njena vrednost določa širino zaslona, za katero se oblikujejo
strani priročnika. Privzeta izbira je cela širina zaslona.
.TP
.B MANPAGER
Če nastavimo spremenljivko
.B MANPAGER,
njena vrednost določa paginator -- program, ki prikaže oblikovano
stran. Če spremenljivka ni nastavljena, se uporabi vrednost
spremenljivke 
.B PAGER.
Če tudi ta ni nastavljena, se uporabi privzeta izbira
.B @pager@.
.TP
.B LANG
Če nastavimo spremenljivko
.B LANG,
njena vrednost določa podimenik, v katerem man najprej poskusi
poiskati stran priročnika. Na primer, pri ukazu ,,LANG=dk man 1 foo''
man najprej poskusi poiskati ustrezno stran priročnika v
datoteki .../dk/man1/foo.1, če ta ne obstaja, pa v .../man1/foo.1.
Pri tem je ... eden od imenikov, v katerih man išče strani.
.TP
.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
Spremenljivki
.B NLSPATH
in
.B LC_MESSAGES
(ali
.B LANG
če LC_MESSAGES ne obstaja)
določajo katalog s sporočili programa.
(Angleška sporočila so izjema, ker so že vključena v program,
tako da zanje ne potrebujemo posebnega kataloga.)
Programi kot npr. col(1), ki ga kliče man, prav tako uporabljajo
lokalizacijske spremenljivke (npr. LC_CTYPE).
.TP
.B PATH
.B PATH
se uporablja za sestavljanje privzete poti, v katerih man išče
strani priročnika.
.TP
.B SYSTEM
.B SYSTEM
se uporablja za določitev imena alternativnega sistema (z izbiro
.B \-m).
.SH "GLEJTE TUDI"
apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1).
.SH NAPAKE
The
.B \-t
deluje samo, kadar je na voljo troff ali drug enakovreden program.
.br
Če namesto pomišljajev vidite utripajoče \e255 or <AD>, dodajte
med spremenljivke okolja `LESSCHARSET=latin1'.