summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/ro/man.man
blob: 62aa3a67dbb77989f75ec14f08c2fd996b58d798 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
.\" Man page for man (and the former manpath)
.\"
.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
.\"
.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
.\" distribution.  
.\"
.\" John W. Eaton
.\" jwe@che.utexas.edu
.\" Department of Chemical Engineering
.\" The University of Texas at Austin
.\" Austin, Texas  78712
.\"
.\" Many changes - aeb
.\"
.\" Traducere de Ovidiu Constantin <ovidiu.soft@xnet.ro>
.TH man 1 "2 Septembrie 1995"
.LO 1
.SH NUME
man \- formatează și afișează paginile de manual
.br
manpath \- determină calea de căutare a utilizatorului pentru paginile
de manual
.SH SUMAR
.B man 
.RB [ \-acdfFhkKtwW ]
.RB [ --path ] 
.RB [ \-m 
.IR sistem ] 
.RB [ \-p 
.IR șir ] 
.RB [ \-C 
.IR fișier_configurare ] 
.RB [ \-M 
.IR listă_căi ]
.RB [ \-P
.IR paginator ] 
.RB [ \-S 
.IR listă_secțiuni ] 
.RI [ secțiune ] 
.I "nume ..."

.SH DESCRIERE
.B man
formatează și afișează paginile de manual.  Dacă specificați
.IR secțiune ,
.B man
caută doar în acea secțiune a manualului.
.I nume
este în mod normal numele paginii de manual, care este de obicei numele
unei comenzi, funcții, sau fișier.  Totuși, dacă
.I nume
conține un slash
.RB ( / ) 
atunci
.B man 
îl interpretează ca o specificare de fișier, astfel încât puteți executa
.B "man ./foo.5"
sau chiar
.B "man /cd/foo/bar.1.gz\fR.\fP"
.PP
Vedeți mai jos pentru o descriere a locurilor unde caută
.B man
fișierele cu paginile de manual.
 
.SH OPȚIUNI
.TP
.B \-\^C " fiișier_configurare"
Specifică fișierul de configurare care se va folosi; inplicit este
.BR @man_config_file@ .
(Vezi 
.BR man.conf (5).)
.TP
.B \-\^M " cale"
Specifică lista de directoare unde se caută paginile man. Separați
directoarele cu două puncte (:).  O listă goală este echivalent cu a nu
specifica
.B \-M
de loc.  Vezi și
.BR "CALEA DE CĂUTARE A PAGINILOR MAN" .
.TP
.B \-\^P " paginator"
Specifică ce paginator de va folosi.
Această opțiune ignoră variabila de mediu
.B MANPAGER
, care în schimb ignoră variabila
.BR PAGER .
Implicit,
.B man
folosește
.BR @pager@ .
.TP
.B \-\^S " listă_secțiuni"
Lista este un șir de secțiuni de manual care vor fi căutate, despărțite
prin două puncte (:). Această opțiune ignoră variabila de mediu
.BR MANSECT .
.TP
.B \-\^a
Implicit, executia
.B man
se va termina după afișarea primei pagini de manual pe care o găsește.
Folosirea acestei opțiuni forțează
.B man
să afișeze toate paginila de manual care verifică
.B nume, 
nu doar prima.
.TP
.B \-\^c
Reformatează pagina man sursă, chiar dacă există o pagină cat
actualizată. Acest lucru poate fi important dacă pagina cat a fost
formatată pentru un ecran cu un număr diferit de coloane, sau dacă
pagina preformatată este alterată.
.TP
.B \-\^d
Nu afișează efectiv paginile man, ci tipărește multe informații de
depanare.
.TP
.B \-\^D
Afișează atât paginile man, cât și informații de depanare.
.TP
.B \-\^f
Echivalent cu
.BR whatis .
.TP
.BR \-\^F " sau " \-\-preformat
Doar formatează - nu afișează.
.TP
.B \-\^h
Tipărește un mesaj de ajutor și termină execuția.
.TP
.B \-\^k
Echivalent cu
.BR apropos .
.TP
.B \-\^K
Caută șirul de caractere specificat în *toate* paginile man.
Avertisment: aceasta este probabil o operație foarte lentă! Ajută
specificarea unei secțiuni. (Pentru a da o idee generală, pe mașina mea
aceasta durează aproape un minut pentru 500 pagini man.)
.TP
.B \-\^m " sistem"
Specifică un set alternativ de pagini man de căutat, bazat pe numele de
sistem dat.
.TP
.B \-\^p " șir"
Specifică secvența de preprocesoare ce vor fi rulate înainte de
.B nroff
sau
.BR troff .
Nu toate instalările vor avea un set complet de preprocesoare. Unele din
preprocesoare și literele folosite pentru a le desemna sunt: eqn (e),
grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Această opțiune duce
la ignorarea variabilei de mediu
.BR MANROFFSEQ .
.TP
.B \-\^t
Folosește
.B @troff@
pentru a formata pegina man, trimițând rezultatul la ieșirea standard
.BR (stdout) .
Rezultatul comenzii
.B @troff@
ar putea necesita să fie trecut printr-un filtru înante de a fi tipărit.
.TP
.B \-\^w \fRsau\fP \-\-path
Nu afișează efectiv paginile man, ci tipărește locația(ile) fișierelor
care ar fi formatate sau afișate. Dacă nici un argument nu este dat:
afișează (la ieșirea standard (stdout)) lista directoarelor în care sunt
căutate de 
.B man
paginile man. Dacă
.B manpath
este o legătură la man, atunci "manpath" este echivalent cu "man --path".
.TP
.B \-\^W
Ca \-\^w, dar afișează numele de fișiere unul pe linie, fără informații adiționale.
Această opțiune este utilă în comenzi shell ca
.ft CW
.B "man -aW man | xargs ls -l"
.ft

.SH "PAGINILE CAT"
Man va încerca să salveze paginile man formatate, pentru a reduce timpul
de formatare data viitoare când aceste pagini sunt necesare.
Tradițional, versiunile formatate ale paginilor din DIR/manX sunt
salvate în DIR/catX, dar alte mapări de la directorul man la directorul
cat pot fi specificate în
.BR @man_config_file@ .
Nici o pagină cat nu este salvată dacă directorul cat necesar nu există.
.PP
Este posibil să faceți
.B man
suid la un utilizator man. Atunci, dacă un director cat are proprietar
man și modul 0755 (scriere doar de către man), și fișierele cat au
proprietarul man și modul 0644 sau 0444 (scriere doar de către man, sau
nici o permisiune de scriere), nici un utilizator normal nu poate
modifica paginile cat sau să pună alte fișiere în directorul cat. Dacă
.B man
nu este făcut suid, atunci un director cat ar trebui să aibă modul 0777
dacă toți utilizatorii trebuie să poată lăsa pagini cat acolo.
.PP
Opțiunea
.B \-c
forțează reformatarea unei pagini, chiar dacă există o pagină cat
recentă.

.SH "CALEA DE CĂUTARE A PAGINILOR MAN"
.B man
folosește o metodă sofisticată pentru a găsi paginile de manual, bazată
pe opțiuni de apelare și variabile de mediu, fișierul de configurare
.B @man_config_file@ 
și anumite convenții și euristici.
.PP
Înainte de toate, când argumentul
.I nume
al 
.B man
conține un slash
.RB ( / ),
.B man
consideră că este un specificator de fișier și nu se efectuează nici o
căutare.
.PP
Dar în cazul normal în care
.I nume
nu conține un slash,
.B man
caută în o mulțime de directoare un fișier care a putea fi o pagină de
manual pentru subiectul numit.
.PP
Dacă specificați opțiunea
.BI "-M " listă_căi\fR,
.I listă_căi
este o listă de directoare despărțite prin două puncte (:) în care caută
.BR man .
.PP
Dacă nu specificați
.B -M
dar setați variabila de mediu
.BR MANPATH ,
valoarea acestei variabile este lista de directoare în care caută
.BR man .
.PP
Dacă nu specificați explicit o listă de căi cu
.B -M
sau 
.BR MANPATH ,
.B man
își creează propria listă de căi bazată pe conținutul fișierului de
configurare
.BR @man_config_file@ .
Declarațiile
.B MANPATH
din fișierul de configurare definesc anumite directoare care să fie
incluse în calea de căutare.
.PP
Mai mult, declarațiile
.B MANPATH_MAP 
se adaugă la calea de căutare depinzând de calea de căutare a
comenzilor (de ex. variabila de mediu
.BR PATH ).
Pentru fiecare director care este în calea de căutare a comenzilor, o
declarație
.B MANPATH_MAP
specifică un director care trebuie că fie adăugat la calea de căutare a
fișierelor cu paginile de manual.
.B man
analizează variabila 
.B PATH
și adaugă directoarele corespunzătoare la calea de căutare a fișierelor
cu paginile de manual. Astfel, prin folosirea corectă a
.BR MANPATH_MAP ,
când executați comanda
.BR "man xyz" ,
obțineți o pagină de manual pentru programul care ar rula dacă ați
executa comanda
.BR xyz .
.PP
În plus, pentru fiecare director în calea de căutare a comenzilor (o vom
denumi "director de comenzi") pentru care
.I nu
aveți o declarație
.BR MANPATH_MAP ,
.B man
caută în mod automat un director cu pagini de manual "învecinat",
respectiv ca un subdirector al directorului de comenzi sau în directorul
părinte al directorului de comenzi.
.PP
Puteți dezactiva căutarea "învecinată" automată incluzând o declarație
.B NOAUTOPATH
în
.BR @man_config_file@ .
.PP
În fiecare director din calea de căutare descris mai sus,
.B man
caută un fișier numit
.IB topic . section\fR,
cu un sufix opțional la numărul secțiunii și posibil un sufix de
compresie. Dacă nu găsește un astfel de fișier, caută în orice
subdirectoare numite
.BI man N
sau 
.BI cat N
unde
.I N
este numărul secțiunii de manual.
Dacă fișierul este într-ul subdirector
.BI cat N\fR,
.B man
consideră că este o pagină de manual formatată (pagină cat). Altfel,
.B man
consideră că este neformatată. În oricare caz, dacă numele fișierului
are un sufix cunoscut de compresie (ca
.BR .gz ),
.B man
consideră că este comprimat cu gzip.
.PP
Dacă doriție să vedeți unde (sau dacă)
.B man
ar găsi pagina de manual pentru un anumit subiect, folosiți opțiunea
.BR "--path " ( -w ).

.SH "VARIABILE DE MEDIU"
.TP
.B MANPATH
Dacă
.B MANPATH
este setată, 
.B man
o folosește drept cale de căutare a fișierelor cu paginile de manual. Ignoră fișierul de configurare și
calea de căutare automată, dar este ignorată de opțiunea de apelare
.BR -M .
Vezi și
.BR "CALEA DE CĂUTARE A PAGINILOR MAN" .
.TP
.B MANPL
Dacă
.B MANPL
este setată, valoarea ei este folosită ca lungimea paginii afișate.
Altfel, întreaga pagină man va ocupa o singură pagină (lungă).
.TP
.B MANROFFSEQ
Dacă
.B MANROFFSEQ
este setată, valoarea ei este folosită pentru determinarea setului de
preprocesoare rulate înainte de a rula
.B nroff
sau
.BR troff .
Implicit, paginile sunt trecute prin preprocesorul tbl înainte de
.BR nroff .
.TP
.B MANSECT
Dacă
.B MANSECT
este setată, valoare ei este folosită pentru a determina în ce secțiune
de manual să se caute.
.TP
.B MANWIDTH
Dacă
.B MANWIDTH
este setată, valoare ei este folosită ca lățimea pe care paginile de
manual ar trebui să fie afișate. Altfel paginile ar putea fi afișate
peste lățimea ecranului.
.TP
.B MANPAGER
Dacă
.B MANPAGER
este setată, valoarea ei este folosită ca numele programului ce va fi
folosit pentru a afișa pagina man. Dacă nu, atunci
.B PAGER
este folosită. Dacă nici aceasta nu are o valoare,
.B @pager@
este folosit.
.TP
.B LANG
Dacă
.B LANG
este setată, valoarea ei definește numele subdirectorului unde man caută
prima dată paginile man. Astfel, comanda `LANG=dk man 1 foo' va
determina man să caute pagina man foo în .../dk/man1/foo.1 și dacă nu
poate găsi un astfel de fișier, în .../man1/foo.1, unde ... este un
director în calea de căutare.
.TP
.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
Variabilele de mediu
.B NLSPATH
și
.B LC_MESSAGES
(sau
.B LANG
când ultima nu există) joacă un rol în localizarea catalogului de
mesaje. (Dar mesajele în engleză sunt incluse la compilare și pentru
engleză nu este necesar nici un catalog.) Notați că programe apelate de
man ca
.BR col(1)
folosesc și ele de ex. LC_CTYPE.
.TP
.B PATH
.B PATH
ajută la determinarea căii de căutare a fișierelor cu paginile de
manual. Vezi și
.BR "CALEA DE CĂUTARE A PAGINILOR MAN" .
.TP
.B SYSTEM
.B SYSTEM
este folosită pentru a obține numele implicit al sistemului alternativ
(pentru a fi utilizat cu opțiunea
.BR \-m ). 
.SH "VEZI ȘI"
apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1), man.conf(5).
.SH ERORI
Opțiunea
.B \-t
funcționează doar dacă un program gen troff este instalat.
.br
Dacă vedeți \e255 sau <AD> clipind în loc de liniuțe, setați
`LESSCHARSET=latin1' în mediu.
.SH SFATURI
Dacă adăugați linia

  (global-set-key [(f1)] (lambda () (interactive) (manual-entry (current-word))))

în fișierul dumneavoastră
.IR .emacs\fR,
apăsând F1 veți obține pagina man pentru apelul de librărie la poziția
curentă a cursorului.
.LP
Pentru a obține o versiune doar text a paginii man, fără backspace și
liniuțe de subliniere (underscore), încercați

  # man foo | col -b > foo.mantxt