summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/pl/man.man
blob: eb29b4e88f504aea58e3860038df93675caab68b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
.\" Man page for man (and the former manpath)
.\"
.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
.\"
.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
.\" distribution. 
.\"
.\" John W. Eaton
.\" jwe@che.utexas.edu
.\" Department of Chemical Engineering
.\" The University of Texas at Austin
.\" Austin, Texas 78712
.\"
.\" Many changes - aeb
.\"
.\" Tłumaczenie - 950322 Rafał Maszkowski <rzm@pdi.net>
.\" 960619 - aktualizacja -K
.\" 20011102 - aktualizacja do wersji z man-1.5i2, częściowo w oparciu
.\"      o alternatywne tłumaczenie PB z PTM - AMK
.\"
.TH man 1 "2 września 1995"
.LO 1
.SH NAZWA
man \- formatowanie i wyświetlanie dostępnych stron podręcznika man
.br
manpath \- wyznaczanie ścieżki poszukiwania stron podręcznika odpowiedniej dla
danego użytkownika
.SH SKŁADNIA
.TP 4
.B man
.RB [ \-adfhkKtwW ]
.RB [ \-m
.IR system ]
.RB [ \-p
.IR łańcuch_znaków ]
.RB [\-C
.IR plik_konfiguracyjny ]
.RB [ \-M
.IR ścieżka ]
.RB [ \-P
.IR pager ]
.RB [ \-S
.IR lista_rozdziałów ]
.RI [ rozdział ]
.IR nazwa ...
.SH OPIS
.B man
formatuje i wyświetla dostępne w systemie strony podręcznika man.
.\" Ta wersja sprawdza zmienne środowiskowe
.\" .B MANPATH
.\" i
.\" .BR (MAN)PAGER ,
.\" więc możesz mieć swój własny zestaw stron podręcznika man i wybrać do ich
.\" wyświetlania ulubiony program.
Jeżeli zostanie podany
.IR rozdział ,
.B man
sprawdza tylko ten rozdział podręcznika.
.\" Używając opcji lub zmiennych środowiskowych możesz także podać porządek,
.\" w jakim należy przeszukiwać rozdziały oraz jakie preprocesory powinny
.\" zostać użyte do wstępnego przetworzenia stron.
Jeżeli
.I nazwa
zawiera znak /, to man próbuje najpierw znaleźć podany plik, więc można np.
wydać polecenie
.B "man ./foo.5"
a nawet
.B "man /cd/foo/bar.1.gz\fR.\fP"
.PP
Niżej znajdziesz informacje, gdzie
.B man
szuka plików stron podręcznika.

.SH OPCJE
.TP
.B \-\^C " plik_konfiguracyjny"
Określa plik konfiguracyjny, którego należy użyć. Domyślnym jest
.BR @man_config_file@ .
(Zobacz
.BR man.conf (5).)
.TP
.B \-\^M " ścieżka"
Określa listę katalogów, w których będą szukane strony podręcznika man.
Katalogi należy rozdzielać dwukropkami. Pusta lista jest równoznaczna z nie
podaniem tej opcji. Zobacz
.BR "ŚCIEŻKA PRZESZUKIWANIA DLA STRON PODRĘCZNIKA" .
.TP
.B \-\^P " pager"
Określa, który pager ma zostać użyty. Jeżeli podana jest ta opcja,
ignorowana jest zmienna środowiskowa
.BR MANPAGER ,
której użycie z kolei powoduje zignorowanie zmiennej środowiskowej
.BR PAGER .
Domyślnie
.B man
używa
.BR @pager@ .
.TP
.B \-\^S " lista_rozdziałów"
Rozdzielona dwukropkami lista rozdziałów podręcznika, które mają być
przeszukane. Jeżeli podana jest ta opcja, zmienna środowiskowa
.B MANSECT
jest ignorowana.
.TP
.B \-\^a
Domyślnie man kończy działanie po wyświetleniu pierwszej znalezionej
strony. Podanie tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich stron
podręcznika, które pasują do
.BR nazwa , 
a nie tylko pierwszej.
.TP
.B \-\^c
Przeformatowuje źródłową stronę podręcznika, nawet jeżeli istnieje aktualna
strona cat. Może to być istotne, jeżeli strona cat jest sformatowana
dla ekranu z inną liczbą kolumn.
.TP
.B \-\^d
Zamiast stron podręcznika wyświetla mnóstwo informacji diagnostycznych.
.TP
.B \-\^D
Wyświetla zarówno stronę podręcznika jak i informacje diagnostyczne.
.TP
.B \-\^f
Równoważne
.BR whatis .
.TP
.B \-\^h
Wyświetla krótką informację pomocy i kończy pracę.
.TP
.B \-\^k
Równoważne
.BR apropos .
.TP
.B \-\^K
Szuka podanego łańcucha znaków we *wszystkich* stronach podręcznika. Uwaga:
będzie to prawdopodobnie bardzo powolne! Podanie rozdziałów pomaga
przyspieszyć szukanie. (Dla ogólnej orientacji: na mojej maszynie zajmuje to
ok. minuty na każde 500 stron podręcznika.)
.TP
.B \-\^m " system"
Podanie alternatywnego zestawu stron podręcznika, odpowiedniego dla
systemu o podanej nazwie.
.TP
.B \-\^p " łańcuch_znaków"
Podanie listy nazw preprocesorów, ktore zostaną uruchomione przed
.B nroff
i
.BR troff .
Nie wszystkie intalacje mają pełny zestaw preprocesorów.
Niektóre z nich oraz oznaczające je litery to:
eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
Podanie tej opcji powoduje zignorowanie zmiennej środowiskowej
.BR MANROFFSEQ .
.TP
.B \-\^t
Sformatuj stronę podręcznika za pomocą
.BR @troff@ ,
a wynik wyślij na
.B stdout
(standardowe wyjście).
Może być konieczne przepuszczenie wyniku z
.B @troff@
przez jakiś filtr przed wydrukowaniem.
.TP
.B \-\^w \fRlub\fP \-\-path
Nie wyświetlaj stron podręcznika, podaj tylko gdzie znajdują się pliki, które
byłyby sformatowane i wyświetlone. Jeżeli nie podano żadnych argumentów:
wyświetla (na stdout) listę katalogów, w których
.B man
poszukuje stron podręcznika. Jeżeli
.B manpath
jest dowiązaniem man to "manpath" jest równoważne "man --path".
.TP
.B \-\^W
Podobne do \-\^w, lecz podaje nazwy plików, każdą w osobnej linii, bez
dodatkowych informacji. Przydaje się w poleceniach powłoki, np.
.ft CW
.B "man -aW man | xargs ls -l"
.ft

.SH "STRONY CAT"
Man będzie próbował zachować sformatowane strony podręcznika aby
skrócić czas potrzebny na sformatowanie ich po raz kolejny,
kiedy te strony będą znowu potrzebne.
Tradycyjnie, sformatowane wersje stron podręcznika z katalogu DIR/manX są
zachowywane w DIR/catX, ale można też w pliku
.BR @man_config_file@
określić inne zasady.
Strony cat nie są tworzone, jeżeli wymagany katalog nie istnieje.
.PP
Możliwe jest uczynienie programu
.B man
suidowym na użytkownika man. Wtedy, jeśli katalogi cat mają właściciela man
i prawa dostępu 0755 (zapisywalne tylko przez użytkownika man), a pliki cat
mają właściciela man i prawa dostępu 0644 lub 0444 (zapisywalne przez
użytkownika man lub przez nikogo), to żaden zwykły użytkownik nie może
zmieniać stron cat lub umieszczać w katalogach cat innych plików. Jeżeli
.B man
nie jest suidowy to katalog cat powinien mieć prawa dostępu 0777,
o ile wszyscy użytkownicy powinni mieć możliwość pozostawiania tam stron cat.
.PP
Opcja
.B \-c
wymusza przeformatowanie strony nawet jeżeli istnieje już odpowiednia strona
cat.


.SH "ŚCIEŻKA PRZESZUKIWANIA DLA STRON PODRĘCZNIKA"
.B man
stosuje wymyślną metodę poszukiwania plików stron podręcznika, opartą na
opcjach wywołania, zmiennych środowiskowych, pliku konfiguracyjnym
.B @man_config_file@
oraz na pewnych wbudowanych konwencjach i heurystyce.
.PP
Najpierw, gdy argument
.I nazwa
polecenia
.B man
zawiera ukośnik
.RB ( / ),
.B man
zakłada, że jest on nazwą właściwego pliku i nie prowadzi poszukiwania.
.PP
Ale zazwyczaj, gdy
.I nazwa
nie zawiera ukośnika,
.B man
poszukuje pliku, który mógłby stanowić stronę podręcznika o zadanym temacie,
w różnych katalogach.
.PP
Jeśli zostanie podana opcja
.BI "-M " ścieżka\fR,
to
.I ścieżka
jest rozdzieloną dwukropkami listą przeszukiwanych przez program
.B man
katalogów.
.PP
Gdy opcja
.B -M
nie zostanie podana, ale zostanie zdefiniowana zmienna środowiskowa
.BR MANPATH ,
wartość tej zmiennej stanowi listę przeszukiwanych przez program
.B man
katalogów.
.PP
Jeśli ścieżka nie zostanie podana w sposób jawny ani za pomocą
.B -M
ani poprzez
.BR MANPATH ,
.B man
rozwija swoją własną ścieżkę w oparciu o zawartość pliku konfiguracyjnego
.BR @man_config_file@ .
Instrukcje
.B MANPATH
w pliku konfiguracyjnym określają poszczególne katalogi włączane do ścieżki
przeszukiwania.
.PP
Ponadto, instrukcje
.B MANPATH_MAP
dodają do ścieżki przeszukiwania katalogi zależne od ścieżki przeszukiwania
dla poleceń (tzn. zawartej w zmiennej środowiskowej
.B PATH
).
Instrukcja
.B MANPATH_MAP
dodaje do ścieżki przeszukiwania dla stron podręcznika po jednym katalogu dla
każdego katalogu zawartego w ścieżce przeszukiwania dla poleceń.
.B man
przegląda zmienną
.B PATH
i dodaje odpowiednie katalogi do ścieżki przeszukiwania dla stron podręcznika.
Zatem przy właściwym użyciu
.BR MANPATH_MAP ,
po wydaniu polecenia
.BR "man xyz" ,
otrzyma się stronę podręcznika dla programu, który zostałby uruchomiony
poprzez wydanie polecenia
.BR xyz .
.PP
Dodatkowo, dla każdego katalogu w ścieżce przeszukiwania dla poleceń
(będziemy go nazywać "katalogiem poleceń"), dla którego
.I nie
ma instrukcji
.BR MANPATH_MAP ,
.B man
automatycznie poszukuje "bliskiego" katalogu stron podręcznika jako
podkatalogu właściwego katalogu poleceń lub w katalogu nadrzędnym dla katalogu
poleceń.
.PP
Można wyłączyć automatyczne "bliskie" przeszukiwania dołączając instrukcję
.B NOAUTOPATH
do
.BR @man_config_file@ .
.PP
Jak opisano powyżej, w każdym z katalogów ścieżki przeszukiwania
.B man
poszukuje pliku o nazwie
.IB tytuł . rozdział\fR,
z opcjonalnym przyrostkiem dla numeru rozdziału i możliwym przyrostkiem
kompresji. Jeśli nie znajdzie takiego pliku, będzie szukał w podkatalogach 
o nazwach
.BI man N
i
.BI cat N\fR,
gdzie
.I N
jest numerem rozdziału podręcznika.
Jeśli plik znajduje się w podkatalogu
.BIR cat N ,
.B man
zakłada, że jest to sformatowany plik strony podręcznika (cat page). 
W przeciwnym przypadku,
.B man
zakłada, że jest ona niesformatowana. W obu przypadkach, jeśli nazwa pliku
zawiera znany przyrostek kompresji (jak
.BR .gz ),
.B man
zakłada, że jest ona spakowania gzipem.
.PP
Aby zobaczyć, gdzie (lub czy)
.B man
znajdzie stronę podręcznika o określonym tytule, należy posłużyc się opcją
.BR "--path " ( -w ).

.SH "ŚRODOWISKO"
.TP
.B MANPL
Jeśli zmienna
.B MANPL
jest zdefinowana, to jej wartość jest używana do określenia długości strony.
W przeciwnym przypadku, cała strona podręcznika będzie stanowić jedną (długą)
stronę.
.TP
.B MANROFFSEQ
Jeśli zmienna
.B MANROFFSEQ
jest zdefinowana, to jej wartość jest używana do zdefinowania zestawu
preprocesorów uruchamianych przed
.B nroff
i
.BR troff .
Domyślnie strony są przepuszczane przez preprocesor tbl przed użyciem nroff.
.TP
.B MANSECT
Jeśli zmienna
.B MANSECT
jest zdefiniowana, to jej wartość jest używana do określenia jakie rozdziały
podręcznika powinny zostać przeszukane.
.TP
.B MANWIDTH
Jeśli zmienna
.B MANWIDTH
jest zdefiniowana, to jej wartość jest używana jako szerokość wyświetlanych
stron podręcznika man. W przeciwnym wypadku, strony będą wyświetlane na całej
szerokości ekranu.
.TP
.B MANPAGER
Jeśli zmienna
.B MANPAGER
jest zdefiniowana, to jej wartość jest używana jako nazwa programu do
wyświetlania strony podręcznika man. Jeśli nie jest zdefiniowana, to używana
jest zmienna
.BR PAGER .
Jeżeli ta również nie ma nadanej wartości, to używany jest
.BR @pager@ .
.TP
.B LANG
Jeśli zmienna
.B LANG
jest zdefiniowana, to jej wartość określa nazwę podkatalogu, w którym man
najpierw będzie szukać stron podręcznika. Zatem polecenie `LANG=pl man 1 coś'
(w sh lub bash) spowoduje, że man będzie szukać strony "coś"
w .../pl/man1/coś.1, a następnie, jeżeli takiego pliku nie znajdzie,
w .../man1/coś.1, gdzie ... jest katalogiem ze ścieżki przeszukiwania.
.TP
.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
Zmienne środowiskowe
.B NLSPATH
i
.B LC_MESSAGES
(lub
.BR LANG ,
jeżeli ta druga nie istnieje)
sterują przeszukiwaniem katalogów z komunikatami.
(Komunikaty angielskie są wkompilowane, więc dla angielskiego taki
katalog nie jest potrzebny.)
Zauważ, że programy takie jak
.BR col(1) ,
wołane przez man, również używają np. LC_TYPE.
.TP
.B PATH
.B PATH
pomaga określić ścieżkę przeszukiwania dla plików stron podręcznika.
Zobacz
.BR "ŚCIEŻKA PRZESZUKIWANIA DLA STRON PODRĘCZNIKA" .
.TP
.B SYSTEM
.B SYSTEM
jest używana do pobierania domyślnej alternatywnej nazwy systemu (do używania
razem z opcją
.BR \-m ). 
.SH "ZOBACZ TAKŻE"
apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1), man.conf(5).
.SH BŁĘDY
Opcja
.B \-t
działa tylko jeżeli jest zainstalowany jakiś program działający jak troff.
.br
Jeżeli zamiast myślników pojawią się migające \e255 lub <AD>, to należy
ustawić w środowisku użytkownika `LESSCHARSET=latin1'.
.SH ZAKOŃCZENIE
Jeśli do pliku
.IR .emacs
użytkownika dodana zostanie linia

 (global-set-key [(f1)] (lambda () (interactive) (manual-entry (current-word))))

to naciśnięcie F1 spowoduje wyświetlenie strony podręcznika dla funkcji
bibliotecznej, na której ustawiony jest kursor.
.LP
Aby uzyskać czysto tekstową wersję strony podręcznika, bez cofnięć
i podkreśleń, należy wydać polecenie

 # man coś | col -b > coś.mantxt