summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/hr/man.man
blob: be92d5cc94c016621d992b5ab6b14b902954b79e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
.\" Man stranica za man (i bivši manpath)
.\"
.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
.\"
.\"   You may distribute under the terms of the GNU General Public
.\"   License as specified in the README file that comes with the man 1.0
.\"   distribution.  
.\"
.\" Možete distribuirati pod uvjetima GNU Opće javne licence kako je
.\" određeno u datoteci README koja dolazi s distribucijom mana 1.0.
.\"
.\" John W. Eaton
.\" jwe@che.utexas.edu
.\" Department of Chemical Engineering
.\" The University of Texas at Austin
.\" Austin, Texas  78712
.\"
.\" Mnoge promjene -- aeb
.\"
.\" 9. studenog 1998. preveo Matej Vela <mvela@public.srce.hr>, META.
.TH man 1 "2. rujna 1998."
.SH IME
man \- formatira i prikazuje računalne man stranice
.br
manpath \- saznaje korisnikovu stazu pretraživanja za man stranice
.SH SAŽETAK
man [\-acdfhkKtwW] [\-m sustav] [\-p niz] [\-C konfiguracijska_datoteka]
[\-M staza] [\-P preglednik] [\-S popis_dijelova] [dio] ime ...
.SH OPIS
.B man
formatira i prikazuje računalne man stranice. Ova verzija poznaje varijable
okružja
.B MANPATH
i
.BR (MAN)PAGER ,
pa možete imati svoje vlastite skupove osobnih man stranica i odabrati
željeni program za prikaz formatiranih stranica. Ako je naveden
.IR dio ,
.B man
pretražuje samo taj dio man stranica.
Također možete preko opcija na naredbenom redu ili varijabli okružja
odrediti red po kojem se pretražuju dijelovi te preprocesore kojima se
obrađuju izvorne datoteke.
Ako
.I ime
sadrži /, prvo ga se iskušava kao ime datoteke, pa tako možete pokrenuti
``man ./foo.5'' ili čak ``man /cd/foo/bar.1.gz''.
.SH OPCIJE
.TP
.B \-\^C " konfiguracijska_datoteka"
Koristi drugi
.IR man.conf ;
predodređeni je
.BR @man_config_file@ .
(Pogledajte
.BR man.conf (5).)
.TP
.B \-\^M " staza"
.I staza
je popis direktorija u kojima se traže man stranice.
Ako takva opcija nije dana, koristi varijablu okružja
.BR MANPATH .
Ako takve varijable okružja nema, predodređeni popis se nalazi u
.BR @man_config_file@ .
Neispunjen dio u
.B MANPATH
odgovara predodređenom popisu.
.TP
.B \-\^P " preglednik"
Određuje korišteni preglednik.
Ova opcija ima prednost nad varijablom okružja
.BR MANPAGER ,
koja pak ima prednost nad varijablom
.BR PAGER .
.B man
predodređeno koristi
.BR @pager@ .
.TP
.B \-\^S " popis_dijelova"
.I popis_dijelova
je popis dvotočkama razdvojenih dijelova man stranica koje se pretražuje.
Ova opcija ima prednost nad varijablom okružja
.BR MANSECT .
.TP
.B \-\^a
.B man
predodređeno izlazi nakon prikazivanja prve nađene man stranice. Ova opcija
prisiljava
.B man
na prikaz svih man stranica čije je ime
.IR ime ,
a ne samo prve.
.TP
.B \-\^c
Ponovno formatira izvornu man stranicu, čak i kada postoji svježa cat
stranica. Ovo ima smisla ako je cat stranica formatirana za drukčiju širinu
zaslona ili ako je preformatirana stranica pokvarena.
.TP
.B \-\^d
U stvari ne prikazuje man stranice, ali zato ispisuje gomilu informacija za
otklanjanje grešaka.
.TP
.B \-\^D
I prikazuje i ispisuje informacije za otklanjanje grešaka.
.TP
.B \-\^f
Isto što i
.BR whatis .
.TP
.B \-\^h
Ispisuje poruku o korištenju od jednog reda i završava.
.TP
.B \-\^k
Isto što i
.BR apropos .
.TP
.B \-\^K
Navedeni niz traži u
.I svim
man stranicama. Upozorenje: ovo je vjerojatno vrlo sporo! Navođenje dijela
ubrzava stvari.
(Samo okvirno, na mom stroju ovo traje oko minutu na 500 man stranica.)
.TP
.B \-\^m " sustav"
Pretražuje se drugi skup man stranica na osnovu danog imena sustava.
.TP
.B \-\^p " niz"
.I niz
određuje niz preprocesora koje treba pokrenuti prije pokretanja
.B nroff
odnosno
.BR troff .
Sve instalacije nemaju potpun skup preprocesora. Neki od preprocesora i
slova koja ih označuju su:
eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
Ova opcija ima prednost nad varijablom okružja
.BR MANROFFSEQ .
.TP
.B \-\^t
Za formatiranje man stranica koristi
.BR @troff@ ,
šaljući izlaz na standardni izlaz. Izlaz iz
.B @troff@
može prije samog tiskanja zahtijevati prolazak kroz neki filter.
.TP
.B \-\^w \fRili\fP \-\-path
U stvari ne prikazuje man stranice, ali zato ispisuje lokacije datoteka koje
bi se formatirale ili prikazale. Ako nije dan nijedan argument, prikazuje
(na standardnom izlazu) popis direktorija u kojima
.B man
traži man stranice. Ako je
.B manpath
veza na
.BR man ,
onda ``manpath'' ima isti učinak kao ``man --path''.
.TP
.B \-\^W
Kao \-\^w, ali svako ime datoteke ispisuje u zasebnom redu, bez dodatnih
informacija. Ovo je korisno u naredbama ljuske kao što je
.ft CW
.B "man -aW man | xargs ls -l"
.ft
.SH "CAT STRANICE"
.B man
će pokušati snimiti formatirane man stranice kako bi uštedio vrijeme
formatiranja slijedeći put kada te man stranice budu potrebne.
Tradicionalno se formatirane verzije stranica iz
.I DIREKTORIJ/manX
snimaju u
.IR DIREKTORIJ/catX , 
no druga mapiranja man direktorija u cat direktorije se mogu odrediti u
.BR @man_config_file@ .
Kada potrebni cat direktorij ne postoji, cat stranice se ne snimaju.
.PP
.B man
se može suid-ati na korisnika man. Potom će, ako je vlasnik cat direktorija
man, uz dozvole 0755 (pisati može samo man), a vlasnik cat datoteka man uz
dozvole 0644 ili 0444 (pisati može samo man, odnosno nitko ne može pisati),
nijedan obični korisnik ne može mijenjati cat stranice ili stavljati druge
datoteke u cat direktorij. Ako
.B man
nije suid-an, cat direktorij bi trebao imati dozvole 0777
ako bi svi korisnici trebali moći tamo ostavljati cat stranice.
.PP
Opcija
.B \-c
prisiljava na ponovno formatiranje stranice, čak i ako postoji svježa cat
stranica.
.SH OKRUŽJE
.TP
.B MANPATH
Ako je
.B MANPATH
postavljenja, njena se vrijednost koristi kao staza za traženje man
stranica.
.TP
.B MANROFFSEQ
Ako je
.B MANROFFSEQ
postavljena, njena vrijednost određuje skup preprocesora
koje treba pokrenuti prije pokretanja
.B nroff
odnosno
.BR troff .
Stranice predodređeno prolaze kroz preprocesor tablica prije nego prođu
kroz
.BR nroff .
.TP
.B MANSECT
Ako je
.B MANSECT
postavljena, njena vrijednost određuje dijelove man stranica
koje treba pretražiti.
.TP
.B MANWIDTH
Ako je
.B MANWIDTH
postavljena, njena se vrijednost koristi kao širina u kojoj bi se man
stranice trebale prikazivati. Inače se stranice mogu prikazati preko cijele
širine vašeg zaslona.
.TP
.B MANPAGER
Ako je
.B MANPAGER
postavljena, njena se vrijednost koristi kao ime programa za prikaz man
stranice. Ako nije, koristi se
.BR PAGER .
Ako ni to nema vrijednosti, koristi se
.BR @pager@ .
.TP
.B LANG
Ako je
.B LANG
postavljena, njena vrijednost određuje ime poddirektorija u kojem
.B man
najprije traži man stranice. Dakle, naredba `LANG=hr man 1 foo'
.B man
tjera na traženje man stranice foo u .../hr/man1/foo.1, a ako takvu datoteku
ne može naći, u .../man1/foo.1, gdje ... označava direktorij u stazi
pretrage.
.TP
.B NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG
Varijable okružja
.B NLSPATH
i
.B LC_MESSAGES
(odnosno
.B LANG
kada ova druga ne postoji) igraju ulogu u nalaženju kataloga poruka.
(No engleske su poruke ugrađene i engleski katalog nije potreban.)
Primjetite da programi koje
.B man
pokreće, kao što je
.BR col (1),
također mogu koristiti npr.
.BR LC_CTYPE .
.TP
.B PATH
.B PATH
se koristi u građenju predodređene staze traženja man stranica.
.TP
.B SYSTEM
.B SYSTEM
se koristi za određivanje predodređenog imena drugog sustava (za korištenje
uz opciju
.BR \-m ).
.SH "TAKOĐER POGLEDAJTE"
.BR apropos (1),
.BR whatis (1),
.BR less (1),
.BR groff (1).
.SH GREŠKE
Opcija
.B \-t
radi samo ako je instaliran
.BR troff-olik
program.
.PP
Ako umjesto crtica vidite trepćući \e255 ili <AD>, u okružje dodajte
`LESSCHARSET=latin1'.