summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/da/man.man
blob: da5f28ffd3398c4f7b8e8888462f1ba069cdcf71 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
.\" Man page for man (and the former manpath)
.\"
.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
.\"
.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
.\" distribution.  
.\"
.\" John W. Eaton
.\" jwe@che.utexas.edu
.\" Department of Chemical Engineering
.\" The University of Texas at Austin
.\" Austin, Texas  78712
.\"
.\" Many changes - aeb
.\"
.\" edited and translated to danish by Bo Vagner Hoejer 1996
.\" email bo@petshop.ping.dk
.\"
.TH man 1 "2. September 1995" "da" "Linux brugerkommandoer" 
.LO 1
.SH NAVN
man \- formaterer og viser online manual siderne
.br
manpath \- udskriver brugerens søgesti for manual siderne
.SH SYNTAKS
man [\-acdfhkKtwW] [\-m system] [\-p streng] [\-C konfigurationsfil] [\-M sti]
[\-P pager] [\-S kapitelliste] [kapitel] opslagsord ...
.SH BESKRIVELSE
.B man
formaterer og viser online manual siderne.  Denne version genkender
.B MANPATH
og
.B (MAN)PAGER
variablerne, så du kan derfor fastsætte dit personlige
set manual sider og vælge hvilket program du fortrækker til at vise de formaterede
sider med. Hvis
.I kapitel
er angivet vil
.B man
kun gennemsøge dette kapitel af manualen.
Man kan også angive hvilken rækkefølge kapitlerne gennemsøges for opslag i
og hvilke preprocessore, som køres på kildeteksten, via kommandolinie parametre
eller skalvariabler.
Hvis
.I opslagsordet
indeholder en skråstreg ('/') bliver det først testet som et filnavn, 
så man kan anføre
.I "man ./foo.5"
eller selv
.I "man /cd/foo/bar.1.gz\fR.\fP"
.SH PARAMETRE
.TP
.B \-\^C " konfigurations_fil"
Angiver hvilken konfigurations_fil som bruges. Normalt anvendes
@man_config_file@. (Se man.conf(5).)
.TP
.B \-\^M " sti"
Angiver hvilke kataloger som gennemsøges efter manualsider.
Hvis en sådan parameter ikke er angivet bruges skalvariablen
.BR MANPATH .
Hvis ingen sådan skalvariabel findes, konsulteres
.I @man_config_file@
for at opbygge en standardliste.
Hvis MANPATH indeholder et tom delstreng bruges standardlisten.
.TP
.B \-\^P " pager"
Angiver hvilket 'pager' program, som skal bruges. 
Denne parameter tilsidesætter
.B MANPAGER
skalvariablen, som igen overskygger
.B PAGER
variablen.  Normalt bruger 'man'
.IR @pager@ .
.TP
.B \-\^S " kapitel_liste"
Kapitel_liste er en kolon sepereret liste af kapiteller 
som skal gennemsøges.
Denne parameter tilsidesætter 
.B MANSECT
skalvariablen.
.TP
.B \-\^a
Normalt vil man afslutte efter visning af den første fundne manualside
Brug af denne parameter tvinger 'man' til ikke kun at vise den først fundne
side, men alle sider der matcher 
.BR opslagsord . 
.TP
.B \-\^c 
Reformater kildesiden, selvom der findes en preformateret side,
som er up to date.
Denne mulighed bruges, hvis for eksempel manualsiden er preformateret
til en skærm med en anden bredde end den, man aktuelt anvender.
.TP
.B \-\^d
Siden vises ikke; men der udskrives adskillige fejlfindingsinformationer
i stedet.
.TP
.B \-\^D
Udskiver både siden og fejlfindingsinformation.
.TP
.B \-\^f
Ækvivalent med
.B whatis.
.TP
.B \-\^h
Udskriv en kort hjælpetekst og afslut programmet.
.TP
.B \-\^k
Ækvivalent med
.B apropos.
.TP
.B \-\^K
Gennemsøger *alle* manualsiderne efter den angivne streng. Advarsel: det
kan godt gå meget langsomt. Det hjæper at specifisere et kapitel. På
en typisk maskine tager det omkring 1 minut at gennemsøge 500 manualsider.
.TP
.B \-\^m " system"
System angiver et alternativt set manualsider. 
.TP
.B \-\^p " string"
Angiver den sekvens af preprocessore som køres før nroff eller troff.
Ikke alle installationer har et fuldt set preprocessore.
Bogstaverne som betegner nogle af preprocessorene er: 
eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
Denne parameter tilsidesætter
.B MANROFFSEQ
skalvariablen.
.TP
.B u-\^t
Brug
.B @troff@
til formattering af manualside, uddata sendes til  
.B stdout.
Uddata fra
.B @troff@
må muligvis viderebearbejdes gennem et filter før udskrift.
.TP
.BR \-\^w or \-\-path
Manualsiderne vises ikke, men findestedet for filerne ,som ville blive 
formateret eller vist, udskrives. Hvis ingen argumenter er angivet
udskrives hvilke kataloger som 
.B man
gennemsøger efter manualsider.
Hvis
.B manpath
er et link til man, så er 'manpath' ækvivalent med 'man --path'.
.TP
.B \-\^W
Som \-\^w, men udskriver filnavne en per linie, uden yderligere information.
Dette er smart i skal kommandoer såsom
.ft CW
man -aW man | xargs ls -l
.ft

.SH "PREFORMATEREDE SIDER"
.B man
vil prøve på at gemme de formaterede manualsider, for at spare
formatteringstid næste gang der er brug for siderne.
Traditionelt bliver de formatterede sider fra KATALOG/manX gemt i
KATALOG/catX, men rute fra manual kataloget til preformat kataloget
kan angives i
.I @man_config_file@.
Ingen preformaterede sider bliver gemt, hvis det forlangte katalog ikke eksisterer.
.TP
Det er muligt at sætte 'man' suid til bruger man. Hvis cat kataloget har ejer
man og tilgangsrettighed 0755 (kum skrivetilladelse for man),
og cat-filerne har ejer man og tilgangsrettighed 0644 eller 0444
(kun skrivetilladelse for man, eller ingen skriveltilladelse overhovedet),
kan ingen ordinær bruger ændre de preformaterede sider eller
anbringe andre filer i katalog for preformaterede sider. 
Hvis 'man' ikke er suid, skal kataloget for preformaterede sider have 
tilgangrettighed 0777 hvis alle brugere skal have mulighed for at gemme 
preformaterede sider.
.TP
Parameteren -c gennemtvinger reformattering af en side,
selvom en frisk preformateret side eksisterer.


.SH SKALVARIABLE
.TP
.B MANPATH
Hvis
.B MANPATH
er sat, bruges dens værdi som søgesti til manualsiderne.
.TP
.B MANROFFSEQ
Hvis
.B MANROFFSEQ
is sat, bruges dennes værdi til at bestemme hvilke preprocessore som 
gennemkøres før nroff eller troff. Normalt bliver siderne sendt gennem 
tabel preprocessoren før nroff.
.TP
.B MANSECT
Hvis
.B MANSECT
er sat, bruges dens værdi til at fastsætte hvilken manualsektioner 
som gennemsøges.
.TP
.B MANWIDTH
Hvis
.B MANWIDTH
is sat, bruges dens værdi; som den brede manualsiderne bliver vist med.
Hvis ikke 
.B MANWIDTH 
er sat, bruges hele skærmens bredde.
.TP
.B MANPAGER
Hvis
.B MANPAGER
is sat, anvendes dets værdi som navnet på det program som bruges til at vise
manualsiderne med. Hvis ikke så bruges
.BR PAGER .
Hvis denne heller ikke har nogen værdi bruges
.BR @pager@ .
.TP
.B LANG
Hvis
.B LANG
er sat, bruges dets værdi til at definere i hvilket underkatalog man
først kigger efter manualsider. Således vil kommandoen `LANG=da man 1 foo'
få man til at lede efter foo manualsiden i .../da/man1/foo.1,
og hvis der ikke kan finde en sådan fil fortsættes der i .../man1/foo.1,
hvor ... er et katalog på søgestien.
.TP
.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
Skalvariablerne 
.B NLSPATH
og
.B LC_MESSAGES
(eller
.B LANG
når den sidste ikke findes)
spiller en rolle i at lokalisere meddelelses kataloget.
(Engelske meddelelser er oversat direkte ind i programmet,
så derfor behøves intet katalog.)
Bemærk at nogle programmer, så som col(1), kaldt af man også bruger LC_CTYPE.
.TP
.B STI
.B STI
bliver brugt til konstruktion af den normale søgesti for manualsiderne.
.TP
.B SYSTEM
.B SYSTEM
bliver brugt til at angive et andet system navn med (for brug
med 
.B \-m
parametren). 
.SH "SE OGSÅ"
apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1).
.SH FEJL
.B \-t
parametren virker kun, hvis der er installeret et troff-lignende program.