summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/sl/man.man
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'man/sl/man.man')
-rw-r--r--man/sl/man.man263
1 files changed, 263 insertions, 0 deletions
diff --git a/man/sl/man.man b/man/sl/man.man
new file mode 100644
index 0000000..a6856cc
--- /dev/null
+++ b/man/sl/man.man
@@ -0,0 +1,263 @@
+.\" Man page for man (and the former manpath)
+.\"
+.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
+.\" Slovenski prevod Primož Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>,
+.\" julij 1996.
+.\"
+.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
+.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
+.\" distribution.
+.\"
+.\" John W. Eaton
+.\" jwe@che.utexas.edu
+.\" Department of Chemical Engineering
+.\" The University of Texas at Austin
+.\" Austin, Texas 78712
+.\"
+.\" Many changes - aeb
+.\"
+.TH man 1 "2. september 1995"
+.LO 1
+.SH IME
+man \- oblikovanje in prikaz strani on-line priročnika
+.br
+manpath \- prikaz poti do imenikov, kjer man išče priročnike
+.SH SINTAKSA
+.\" man [\-acdfhkKtwW] [\-m system] [\-p string] [\-C config_file] [\-M path]
+.\" [\-P pager] [\-S section_list] [section] name ...
+man [\-adfhkKtwW] [\-m sistem] [\-p niz] [\-C nastavitvena_datoteka]
+[\-M pot] [\-P paginator] [\-S seznam_poglavij] [poglavje] ime ...
+.SH OPIS
+.B man
+oblikuje in prikaže strani on-line priročnika. Ta izvedba pozna
+spremenljivki
+.B MANPATH
+in
+.BR (MAN)PAGER ,
+tako da si lahko pripravite
+lasten nabor osebnih strani priročnika in izberete vaš najljubši
+program za prikaz oblikovanih strani.
+Če je določeno
+.I poglavje,
+.B man
+išče samo v tem poglavju priročnika.
+Iz ukazne vrstice ali prek spremenljivk okolja lahko določite
+tudi vrsti red poglavij, ki jih
+.B man
+preišče, ter katere predprocesorje se pred prikazom uporabijo na
+izvornem besedilu.
+Če
+.I ime
+vsebuje znak /, se najprej preveri, če obstaja datoteka s tem
+imenom. Ukaz
+.B "man ./foo.5"
+ali celo
+.B "man /cd/foo/bar.1.gz\fR.\fP"
+sta zato povsem veljavna.
+.SH IZBIRE
+.TP
+.B \-\^C " nastavitvena_datoteka"
+Določimo nastavitveno datoteko man.conf, ki jo želimo
+uporabljati; privzeta izbira je
+@man_config_file@. (glejte man.conf(5).)
+.TP
+.B \-\^M " pot"
+Določimo seznam imenikov, v katerih se išče za stranmi
+priročnika. Če izbira ni podana, se uporabi spremenljivka okolja
+.B MANPATH
+Če tudi spremenljivke s tem imenom ni, se uporabi privzeta izbira
+iz nastavitvene datoteke @man_config_file@.
+Prazen niz v MANPATH implicira privzet seznam imenikov.
+.TP
+.B \-\^P " paginator"
+Določimo paginator. Ta izbira ima prednost pred spremenljivko
+okolja
+.B MANPAGER,
+ki ima nadalje prednost pred spremenljivko okolja
+.B PAGER.
+Privzeta izbira za paginator je
+.BR @pager@ .
+.TP
+.B \-\^S " seznam_poglavij"
+Seznam_poglavij je z dvopičji ločen seznam poglavij priročnika,
+v katerem se išče geslo. Ta izbira ima prednost pred
+spremenljivko okolja
+.B MANSECT.
+.TP
+.B \-\^a
+Sam po sebi man prikaže prvo stran, ki ustreza imenu
+.B name.
+S to izbiro zahtevamo, da prikaže vse strani, ki ustrezajo
+pogoju, ne le prve.
+.TP
+.B \-\^c
+Izrecno zahtevamo ponovno oblikovanje strani, četudi že
+oblikovana stran obstaja. Izbira je lahko smiselna, če je bila
+stran oblikovana za drugačno širino zaslona.
+.TP
+.B \-\^d
+Ne prikaži oblikovane strani, ampak le "debugging" informacije.
+.TP
+.B \-\^D
+Prikaži tako oblikovano stran kot tudi "debugging" informacije.
+.TP
+.B \-\^f
+Isto kot
+.B whatis.
+.TP
+.B \-\^h
+Izpiši eno vrstico navodila in končaj.
+.TP
+.B \-\^k
+Isto kot
+.B apropos.
+.TP
+.B \-\^K
+Preišči *vse* strani priročnika za dani niz. Pozor: to zelo
+verjetno vzame kar nekaj časa! Hitreje gre, če iskanje omejimo
+na poglavje.
+(Kot grob primer: na avtorjevem računalniku traja iskanje prek
+500 strani priročnika približno minuto.)
+.TP
+.B \-\^m " sistem"
+Določimo alternativni nabor strani priročnika na podanem
+sistemu.
+.TP
+.B \-\^p " niz"
+Določimo zaporedje predprocesorjev, ki se poženejo pred nroff ali
+troff.
+Nekateri od predprocesorjev, in njihove enočrkovne okrajšave:
+eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
+Ni nujno, da so na vašem sistemu vsi našteti
+predprocesorji na voljo.
+Ta izbira ima prednost pred spremenljivko okolja
+.B MANROFFSEQ.
+.TP
+.B \-\^t
+Uporabi
+.B @troff@
+za oblikovanje strani priročnika in usmeri izhod na standardni
+izhod
+.B stdout.
+Lahko, da je izhod iz
+.B @troff@
+pred tiskom potrebno obdelati s še kakšnim filtrom.
+.TP
+.B \-\^w \fRali\fP \-\-path
+Ne prikaži oblikovanih strani priročnika, ampak pot do datotek,
+ki bi bile oblikovane in prikazane. Če je izbira brez argumenta,
+prikaži pot do imenikov, v katerih
+.B man
+išče strani priročnika. Če je
+.B manpath
+povezava na man, tedaj je "manpath" enakovredno "man --path".
+.TP
+.B \-\^W
+Kot \-\^w, le da prikaže po eno ime datoteke v vrstici in brez
+dodatnih informacij.
+To je lahko uporabno v ukazih ukazne lupine, kot npr.
+.ft CW
+man -aW man | xargs ls -l
+.ft
+
+.SH "OBLIKOVANE STRANI"
+Man poskusi shraniti oblikovane strani in tako prihraniti čas,
+potreben za oblikovanje, ko se stran naslednjič rabi.
+Tradicionalno se oblikovane strani iz imenikov DIR/manX
+shranjujejo v imenike DIR/catX, drugačen dogovor glede preslikave
+med izvornimi in oblikovanimi različicami pa je možno določiti v
+@man_config_file@.
+Oblikovane strani se ne shranijo, če ustrezni imenik ne obstaja.
+.TP
+Program man je možno pripisati (SUID) uporabniku z imenom man. V
+tem primeru, kadar je imenik z oblikovanimi stranmi v lasti man,
+način zaščite pa 0755 (dovoljeno pisanje samo lastniku -- man),
+oblikovane datoteke pa so zaščitene z 0644 ali 0444 (dovoljeno
+pisanje samo lastniku, ali pa sploh prepovedano pisanje), nihče
+od uporabnikov ne more ne more spreminjati oblikovanih strani ali
+puščati svojih datotek v imeniku z oblikovanimi stranmi. Če man
+ni v lasti (SUID) uporabnika man, mora biti imenik z oblikovanimi
+stranmi dovoljen za pisanje (0777), če naj bo tam vsem uporabnikom
+dovoljeno puščati oblikovane strani.
+.TP
+Izbira \-\^c zahteva ponovno oblikovanje strani, četudi recentna
+oblikovana stran že obstaja.
+
+
+.SH SPREMENLJIVKE OKOLJA
+.TP
+.B MANPATH
+Če nastavimo spremenljivko
+.B MANPATH,
+se njena vrednost uporabi za pot do strani priročnika.
+.TP
+.B MANROFFSEQ
+Če nastavimo spremenljivko
+.B MANROFFSEQ,
+z njeno vrednostjo določimo zaporedje predprocesorjev, ki
+obdelajo stran pred nroff ali troff. Privzeta izbira je
+tabelarni predprocesor tbl.
+.TP
+.B MANSECT
+Če nastavimo spremenljivko
+.B MANSECT,
+njena vrednost določa poglavja v priročniku, v katerih man išče
+zahtevano stran.
+.TP
+.B MANWIDTH
+Če nastavimo spremenljivko
+.B MANWIDTH,
+njena vrednost določa širino zaslona, za katero se oblikujejo
+strani priročnika. Privzeta izbira je cela širina zaslona.
+.TP
+.B MANPAGER
+Če nastavimo spremenljivko
+.B MANPAGER,
+njena vrednost določa paginator -- program, ki prikaže oblikovano
+stran. Če spremenljivka ni nastavljena, se uporabi vrednost
+spremenljivke
+.B PAGER.
+Če tudi ta ni nastavljena, se uporabi privzeta izbira
+.B @pager@.
+.TP
+.B LANG
+Če nastavimo spremenljivko
+.B LANG,
+njena vrednost določa podimenik, v katerem man najprej poskusi
+poiskati stran priročnika. Na primer, pri ukazu ,,LANG=dk man 1 foo''
+man najprej poskusi poiskati ustrezno stran priročnika v
+datoteki .../dk/man1/foo.1, če ta ne obstaja, pa v .../man1/foo.1.
+Pri tem je ... eden od imenikov, v katerih man išče strani.
+.TP
+.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
+Spremenljivki
+.B NLSPATH
+in
+.B LC_MESSAGES
+(ali
+.B LANG
+če LC_MESSAGES ne obstaja)
+določajo katalog s sporočili programa.
+(Angleška sporočila so izjema, ker so že vključena v program,
+tako da zanje ne potrebujemo posebnega kataloga.)
+Programi kot npr. col(1), ki ga kliče man, prav tako uporabljajo
+lokalizacijske spremenljivke (npr. LC_CTYPE).
+.TP
+.B PATH
+.B PATH
+se uporablja za sestavljanje privzete poti, v katerih man išče
+strani priročnika.
+.TP
+.B SYSTEM
+.B SYSTEM
+se uporablja za določitev imena alternativnega sistema (z izbiro
+.B \-m).
+.SH "GLEJTE TUDI"
+apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1).
+.SH NAPAKE
+The
+.B \-t
+deluje samo, kadar je na voljo troff ali drug enakovreden program.
+.br
+Če namesto pomišljajev vidite utripajoče \e255 or <AD>, dodajte
+med spremenljivke okolja `LESSCHARSET=latin1'.