summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/ro/man.man
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'man/ro/man.man')
-rw-r--r--man/ro/man.man434
1 files changed, 434 insertions, 0 deletions
diff --git a/man/ro/man.man b/man/ro/man.man
new file mode 100644
index 0000000..62aa3a6
--- /dev/null
+++ b/man/ro/man.man
@@ -0,0 +1,434 @@
+.\" Man page for man (and the former manpath)
+.\"
+.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
+.\"
+.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
+.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
+.\" distribution.
+.\"
+.\" John W. Eaton
+.\" jwe@che.utexas.edu
+.\" Department of Chemical Engineering
+.\" The University of Texas at Austin
+.\" Austin, Texas 78712
+.\"
+.\" Many changes - aeb
+.\"
+.\" Traducere de Ovidiu Constantin <ovidiu.soft@xnet.ro>
+.TH man 1 "2 Septembrie 1995"
+.LO 1
+.SH NUME
+man \- formatează și afișează paginile de manual
+.br
+manpath \- determină calea de căutare a utilizatorului pentru paginile
+de manual
+.SH SUMAR
+.B man
+.RB [ \-acdfFhkKtwW ]
+.RB [ --path ]
+.RB [ \-m
+.IR sistem ]
+.RB [ \-p
+.IR șir ]
+.RB [ \-C
+.IR fișier_configurare ]
+.RB [ \-M
+.IR listă_căi ]
+.RB [ \-P
+.IR paginator ]
+.RB [ \-S
+.IR listă_secțiuni ]
+.RI [ secțiune ]
+.I "nume ..."
+
+.SH DESCRIERE
+.B man
+formatează și afișează paginile de manual. Dacă specificați
+.IR secțiune ,
+.B man
+caută doar în acea secțiune a manualului.
+.I nume
+este în mod normal numele paginii de manual, care este de obicei numele
+unei comenzi, funcții, sau fișier. Totuși, dacă
+.I nume
+conține un slash
+.RB ( / )
+atunci
+.B man
+îl interpretează ca o specificare de fișier, astfel încât puteți executa
+.B "man ./foo.5"
+sau chiar
+.B "man /cd/foo/bar.1.gz\fR.\fP"
+.PP
+Vedeți mai jos pentru o descriere a locurilor unde caută
+.B man
+fișierele cu paginile de manual.
+
+.SH OPȚIUNI
+.TP
+.B \-\^C " fiișier_configurare"
+Specifică fișierul de configurare care se va folosi; inplicit este
+.BR @man_config_file@ .
+(Vezi
+.BR man.conf (5).)
+.TP
+.B \-\^M " cale"
+Specifică lista de directoare unde se caută paginile man. Separați
+directoarele cu două puncte (:). O listă goală este echivalent cu a nu
+specifica
+.B \-M
+de loc. Vezi și
+.BR "CALEA DE CĂUTARE A PAGINILOR MAN" .
+.TP
+.B \-\^P " paginator"
+Specifică ce paginator de va folosi.
+Această opțiune ignoră variabila de mediu
+.B MANPAGER
+, care în schimb ignoră variabila
+.BR PAGER .
+Implicit,
+.B man
+folosește
+.BR @pager@ .
+.TP
+.B \-\^S " listă_secțiuni"
+Lista este un șir de secțiuni de manual care vor fi căutate, despărțite
+prin două puncte (:). Această opțiune ignoră variabila de mediu
+.BR MANSECT .
+.TP
+.B \-\^a
+Implicit, executia
+.B man
+se va termina după afișarea primei pagini de manual pe care o găsește.
+Folosirea acestei opțiuni forțează
+.B man
+să afișeze toate paginila de manual care verifică
+.B nume,
+nu doar prima.
+.TP
+.B \-\^c
+Reformatează pagina man sursă, chiar dacă există o pagină cat
+actualizată. Acest lucru poate fi important dacă pagina cat a fost
+formatată pentru un ecran cu un număr diferit de coloane, sau dacă
+pagina preformatată este alterată.
+.TP
+.B \-\^d
+Nu afișează efectiv paginile man, ci tipărește multe informații de
+depanare.
+.TP
+.B \-\^D
+Afișează atât paginile man, cât și informații de depanare.
+.TP
+.B \-\^f
+Echivalent cu
+.BR whatis .
+.TP
+.BR \-\^F " sau " \-\-preformat
+Doar formatează - nu afișează.
+.TP
+.B \-\^h
+Tipărește un mesaj de ajutor și termină execuția.
+.TP
+.B \-\^k
+Echivalent cu
+.BR apropos .
+.TP
+.B \-\^K
+Caută șirul de caractere specificat în *toate* paginile man.
+Avertisment: aceasta este probabil o operație foarte lentă! Ajută
+specificarea unei secțiuni. (Pentru a da o idee generală, pe mașina mea
+aceasta durează aproape un minut pentru 500 pagini man.)
+.TP
+.B \-\^m " sistem"
+Specifică un set alternativ de pagini man de căutat, bazat pe numele de
+sistem dat.
+.TP
+.B \-\^p " șir"
+Specifică secvența de preprocesoare ce vor fi rulate înainte de
+.B nroff
+sau
+.BR troff .
+Nu toate instalările vor avea un set complet de preprocesoare. Unele din
+preprocesoare și literele folosite pentru a le desemna sunt: eqn (e),
+grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Această opțiune duce
+la ignorarea variabilei de mediu
+.BR MANROFFSEQ .
+.TP
+.B \-\^t
+Folosește
+.B @troff@
+pentru a formata pegina man, trimițând rezultatul la ieșirea standard
+.BR (stdout) .
+Rezultatul comenzii
+.B @troff@
+ar putea necesita să fie trecut printr-un filtru înante de a fi tipărit.
+.TP
+.B \-\^w \fRsau\fP \-\-path
+Nu afișează efectiv paginile man, ci tipărește locația(ile) fișierelor
+care ar fi formatate sau afișate. Dacă nici un argument nu este dat:
+afișează (la ieșirea standard (stdout)) lista directoarelor în care sunt
+căutate de
+.B man
+paginile man. Dacă
+.B manpath
+este o legătură la man, atunci "manpath" este echivalent cu "man --path".
+.TP
+.B \-\^W
+Ca \-\^w, dar afișează numele de fișiere unul pe linie, fără informații adiționale.
+Această opțiune este utilă în comenzi shell ca
+.ft CW
+.B "man -aW man | xargs ls -l"
+.ft
+
+.SH "PAGINILE CAT"
+Man va încerca să salveze paginile man formatate, pentru a reduce timpul
+de formatare data viitoare când aceste pagini sunt necesare.
+Tradițional, versiunile formatate ale paginilor din DIR/manX sunt
+salvate în DIR/catX, dar alte mapări de la directorul man la directorul
+cat pot fi specificate în
+.BR @man_config_file@ .
+Nici o pagină cat nu este salvată dacă directorul cat necesar nu există.
+.PP
+Este posibil să faceți
+.B man
+suid la un utilizator man. Atunci, dacă un director cat are proprietar
+man și modul 0755 (scriere doar de către man), și fișierele cat au
+proprietarul man și modul 0644 sau 0444 (scriere doar de către man, sau
+nici o permisiune de scriere), nici un utilizator normal nu poate
+modifica paginile cat sau să pună alte fișiere în directorul cat. Dacă
+.B man
+nu este făcut suid, atunci un director cat ar trebui să aibă modul 0777
+dacă toți utilizatorii trebuie să poată lăsa pagini cat acolo.
+.PP
+Opțiunea
+.B \-c
+forțează reformatarea unei pagini, chiar dacă există o pagină cat
+recentă.
+
+.SH "CALEA DE CĂUTARE A PAGINILOR MAN"
+.B man
+folosește o metodă sofisticată pentru a găsi paginile de manual, bazată
+pe opțiuni de apelare și variabile de mediu, fișierul de configurare
+.B @man_config_file@
+și anumite convenții și euristici.
+.PP
+Înainte de toate, când argumentul
+.I nume
+al
+.B man
+conține un slash
+.RB ( / ),
+.B man
+consideră că este un specificator de fișier și nu se efectuează nici o
+căutare.
+.PP
+Dar în cazul normal în care
+.I nume
+nu conține un slash,
+.B man
+caută în o mulțime de directoare un fișier care a putea fi o pagină de
+manual pentru subiectul numit.
+.PP
+Dacă specificați opțiunea
+.BI "-M " listă_căi\fR,
+.I listă_căi
+este o listă de directoare despărțite prin două puncte (:) în care caută
+.BR man .
+.PP
+Dacă nu specificați
+.B -M
+dar setați variabila de mediu
+.BR MANPATH ,
+valoarea acestei variabile este lista de directoare în care caută
+.BR man .
+.PP
+Dacă nu specificați explicit o listă de căi cu
+.B -M
+sau
+.BR MANPATH ,
+.B man
+își creează propria listă de căi bazată pe conținutul fișierului de
+configurare
+.BR @man_config_file@ .
+Declarațiile
+.B MANPATH
+din fișierul de configurare definesc anumite directoare care să fie
+incluse în calea de căutare.
+.PP
+Mai mult, declarațiile
+.B MANPATH_MAP
+se adaugă la calea de căutare depinzând de calea de căutare a
+comenzilor (de ex. variabila de mediu
+.BR PATH ).
+Pentru fiecare director care este în calea de căutare a comenzilor, o
+declarație
+.B MANPATH_MAP
+specifică un director care trebuie că fie adăugat la calea de căutare a
+fișierelor cu paginile de manual.
+.B man
+analizează variabila
+.B PATH
+și adaugă directoarele corespunzătoare la calea de căutare a fișierelor
+cu paginile de manual. Astfel, prin folosirea corectă a
+.BR MANPATH_MAP ,
+când executați comanda
+.BR "man xyz" ,
+obțineți o pagină de manual pentru programul care ar rula dacă ați
+executa comanda
+.BR xyz .
+.PP
+În plus, pentru fiecare director în calea de căutare a comenzilor (o vom
+denumi "director de comenzi") pentru care
+.I nu
+aveți o declarație
+.BR MANPATH_MAP ,
+.B man
+caută în mod automat un director cu pagini de manual "învecinat",
+respectiv ca un subdirector al directorului de comenzi sau în directorul
+părinte al directorului de comenzi.
+.PP
+Puteți dezactiva căutarea "învecinată" automată incluzând o declarație
+.B NOAUTOPATH
+în
+.BR @man_config_file@ .
+.PP
+În fiecare director din calea de căutare descris mai sus,
+.B man
+caută un fișier numit
+.IB topic . section\fR,
+cu un sufix opțional la numărul secțiunii și posibil un sufix de
+compresie. Dacă nu găsește un astfel de fișier, caută în orice
+subdirectoare numite
+.BI man N
+sau
+.BI cat N
+unde
+.I N
+este numărul secțiunii de manual.
+Dacă fișierul este într-ul subdirector
+.BI cat N\fR,
+.B man
+consideră că este o pagină de manual formatată (pagină cat). Altfel,
+.B man
+consideră că este neformatată. În oricare caz, dacă numele fișierului
+are un sufix cunoscut de compresie (ca
+.BR .gz ),
+.B man
+consideră că este comprimat cu gzip.
+.PP
+Dacă doriție să vedeți unde (sau dacă)
+.B man
+ar găsi pagina de manual pentru un anumit subiect, folosiți opțiunea
+.BR "--path " ( -w ).
+
+.SH "VARIABILE DE MEDIU"
+.TP
+.B MANPATH
+Dacă
+.B MANPATH
+este setată,
+.B man
+o folosește drept cale de căutare a fișierelor cu paginile de manual. Ignoră fișierul de configurare și
+calea de căutare automată, dar este ignorată de opțiunea de apelare
+.BR -M .
+Vezi și
+.BR "CALEA DE CĂUTARE A PAGINILOR MAN" .
+.TP
+.B MANPL
+Dacă
+.B MANPL
+este setată, valoarea ei este folosită ca lungimea paginii afișate.
+Altfel, întreaga pagină man va ocupa o singură pagină (lungă).
+.TP
+.B MANROFFSEQ
+Dacă
+.B MANROFFSEQ
+este setată, valoarea ei este folosită pentru determinarea setului de
+preprocesoare rulate înainte de a rula
+.B nroff
+sau
+.BR troff .
+Implicit, paginile sunt trecute prin preprocesorul tbl înainte de
+.BR nroff .
+.TP
+.B MANSECT
+Dacă
+.B MANSECT
+este setată, valoare ei este folosită pentru a determina în ce secțiune
+de manual să se caute.
+.TP
+.B MANWIDTH
+Dacă
+.B MANWIDTH
+este setată, valoare ei este folosită ca lățimea pe care paginile de
+manual ar trebui să fie afișate. Altfel paginile ar putea fi afișate
+peste lățimea ecranului.
+.TP
+.B MANPAGER
+Dacă
+.B MANPAGER
+este setată, valoarea ei este folosită ca numele programului ce va fi
+folosit pentru a afișa pagina man. Dacă nu, atunci
+.B PAGER
+este folosită. Dacă nici aceasta nu are o valoare,
+.B @pager@
+este folosit.
+.TP
+.B LANG
+Dacă
+.B LANG
+este setată, valoarea ei definește numele subdirectorului unde man caută
+prima dată paginile man. Astfel, comanda `LANG=dk man 1 foo' va
+determina man să caute pagina man foo în .../dk/man1/foo.1 și dacă nu
+poate găsi un astfel de fișier, în .../man1/foo.1, unde ... este un
+director în calea de căutare.
+.TP
+.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
+Variabilele de mediu
+.B NLSPATH
+și
+.B LC_MESSAGES
+(sau
+.B LANG
+când ultima nu există) joacă un rol în localizarea catalogului de
+mesaje. (Dar mesajele în engleză sunt incluse la compilare și pentru
+engleză nu este necesar nici un catalog.) Notați că programe apelate de
+man ca
+.BR col(1)
+folosesc și ele de ex. LC_CTYPE.
+.TP
+.B PATH
+.B PATH
+ajută la determinarea căii de căutare a fișierelor cu paginile de
+manual. Vezi și
+.BR "CALEA DE CĂUTARE A PAGINILOR MAN" .
+.TP
+.B SYSTEM
+.B SYSTEM
+este folosită pentru a obține numele implicit al sistemului alternativ
+(pentru a fi utilizat cu opțiunea
+.BR \-m ).
+.SH "VEZI ȘI"
+apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1), man.conf(5).
+.SH ERORI
+Opțiunea
+.B \-t
+funcționează doar dacă un program gen troff este instalat.
+.br
+Dacă vedeți \e255 sau <AD> clipind în loc de liniuțe, setați
+`LESSCHARSET=latin1' în mediu.
+.SH SFATURI
+Dacă adăugați linia
+
+ (global-set-key [(f1)] (lambda () (interactive) (manual-entry (current-word))))
+
+în fișierul dumneavoastră
+.IR .emacs\fR,
+apăsând F1 veți obține pagina man pentru apelul de librărie la poziția
+curentă a cursorului.
+.LP
+Pentru a obține o versiune doar text a paginii man, fără backspace și
+liniuțe de subliniere (underscore), încercați
+
+ # man foo | col -b > foo.mantxt
+