summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/hr/man.man
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'man/hr/man.man')
-rw-r--r--man/hr/man.man280
1 files changed, 280 insertions, 0 deletions
diff --git a/man/hr/man.man b/man/hr/man.man
new file mode 100644
index 0000000..be92d5c
--- /dev/null
+++ b/man/hr/man.man
@@ -0,0 +1,280 @@
+.\" Man stranica za man (i bivši manpath)
+.\"
+.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
+.\"
+.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
+.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
+.\" distribution.
+.\"
+.\" Možete distribuirati pod uvjetima GNU Opće javne licence kako je
+.\" određeno u datoteci README koja dolazi s distribucijom mana 1.0.
+.\"
+.\" John W. Eaton
+.\" jwe@che.utexas.edu
+.\" Department of Chemical Engineering
+.\" The University of Texas at Austin
+.\" Austin, Texas 78712
+.\"
+.\" Mnoge promjene -- aeb
+.\"
+.\" 9. studenog 1998. preveo Matej Vela <mvela@public.srce.hr>, META.
+.TH man 1 "2. rujna 1998."
+.SH IME
+man \- formatira i prikazuje računalne man stranice
+.br
+manpath \- saznaje korisnikovu stazu pretraživanja za man stranice
+.SH SAŽETAK
+man [\-acdfhkKtwW] [\-m sustav] [\-p niz] [\-C konfiguracijska_datoteka]
+[\-M staza] [\-P preglednik] [\-S popis_dijelova] [dio] ime ...
+.SH OPIS
+.B man
+formatira i prikazuje računalne man stranice. Ova verzija poznaje varijable
+okružja
+.B MANPATH
+i
+.BR (MAN)PAGER ,
+pa možete imati svoje vlastite skupove osobnih man stranica i odabrati
+željeni program za prikaz formatiranih stranica. Ako je naveden
+.IR dio ,
+.B man
+pretražuje samo taj dio man stranica.
+Također možete preko opcija na naredbenom redu ili varijabli okružja
+odrediti red po kojem se pretražuju dijelovi te preprocesore kojima se
+obrađuju izvorne datoteke.
+Ako
+.I ime
+sadrži /, prvo ga se iskušava kao ime datoteke, pa tako možete pokrenuti
+``man ./foo.5'' ili čak ``man /cd/foo/bar.1.gz''.
+.SH OPCIJE
+.TP
+.B \-\^C " konfiguracijska_datoteka"
+Koristi drugi
+.IR man.conf ;
+predodređeni je
+.BR @man_config_file@ .
+(Pogledajte
+.BR man.conf (5).)
+.TP
+.B \-\^M " staza"
+.I staza
+je popis direktorija u kojima se traže man stranice.
+Ako takva opcija nije dana, koristi varijablu okružja
+.BR MANPATH .
+Ako takve varijable okružja nema, predodređeni popis se nalazi u
+.BR @man_config_file@ .
+Neispunjen dio u
+.B MANPATH
+odgovara predodređenom popisu.
+.TP
+.B \-\^P " preglednik"
+Određuje korišteni preglednik.
+Ova opcija ima prednost nad varijablom okružja
+.BR MANPAGER ,
+koja pak ima prednost nad varijablom
+.BR PAGER .
+.B man
+predodređeno koristi
+.BR @pager@ .
+.TP
+.B \-\^S " popis_dijelova"
+.I popis_dijelova
+je popis dvotočkama razdvojenih dijelova man stranica koje se pretražuje.
+Ova opcija ima prednost nad varijablom okružja
+.BR MANSECT .
+.TP
+.B \-\^a
+.B man
+predodređeno izlazi nakon prikazivanja prve nađene man stranice. Ova opcija
+prisiljava
+.B man
+na prikaz svih man stranica čije je ime
+.IR ime ,
+a ne samo prve.
+.TP
+.B \-\^c
+Ponovno formatira izvornu man stranicu, čak i kada postoji svježa cat
+stranica. Ovo ima smisla ako je cat stranica formatirana za drukčiju širinu
+zaslona ili ako je preformatirana stranica pokvarena.
+.TP
+.B \-\^d
+U stvari ne prikazuje man stranice, ali zato ispisuje gomilu informacija za
+otklanjanje grešaka.
+.TP
+.B \-\^D
+I prikazuje i ispisuje informacije za otklanjanje grešaka.
+.TP
+.B \-\^f
+Isto što i
+.BR whatis .
+.TP
+.B \-\^h
+Ispisuje poruku o korištenju od jednog reda i završava.
+.TP
+.B \-\^k
+Isto što i
+.BR apropos .
+.TP
+.B \-\^K
+Navedeni niz traži u
+.I svim
+man stranicama. Upozorenje: ovo je vjerojatno vrlo sporo! Navođenje dijela
+ubrzava stvari.
+(Samo okvirno, na mom stroju ovo traje oko minutu na 500 man stranica.)
+.TP
+.B \-\^m " sustav"
+Pretražuje se drugi skup man stranica na osnovu danog imena sustava.
+.TP
+.B \-\^p " niz"
+.I niz
+određuje niz preprocesora koje treba pokrenuti prije pokretanja
+.B nroff
+odnosno
+.BR troff .
+Sve instalacije nemaju potpun skup preprocesora. Neki od preprocesora i
+slova koja ih označuju su:
+eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
+Ova opcija ima prednost nad varijablom okružja
+.BR MANROFFSEQ .
+.TP
+.B \-\^t
+Za formatiranje man stranica koristi
+.BR @troff@ ,
+šaljući izlaz na standardni izlaz. Izlaz iz
+.B @troff@
+može prije samog tiskanja zahtijevati prolazak kroz neki filter.
+.TP
+.B \-\^w \fRili\fP \-\-path
+U stvari ne prikazuje man stranice, ali zato ispisuje lokacije datoteka koje
+bi se formatirale ili prikazale. Ako nije dan nijedan argument, prikazuje
+(na standardnom izlazu) popis direktorija u kojima
+.B man
+traži man stranice. Ako je
+.B manpath
+veza na
+.BR man ,
+onda ``manpath'' ima isti učinak kao ``man --path''.
+.TP
+.B \-\^W
+Kao \-\^w, ali svako ime datoteke ispisuje u zasebnom redu, bez dodatnih
+informacija. Ovo je korisno u naredbama ljuske kao što je
+.ft CW
+.B "man -aW man | xargs ls -l"
+.ft
+.SH "CAT STRANICE"
+.B man
+će pokušati snimiti formatirane man stranice kako bi uštedio vrijeme
+formatiranja slijedeći put kada te man stranice budu potrebne.
+Tradicionalno se formatirane verzije stranica iz
+.I DIREKTORIJ/manX
+snimaju u
+.IR DIREKTORIJ/catX ,
+no druga mapiranja man direktorija u cat direktorije se mogu odrediti u
+.BR @man_config_file@ .
+Kada potrebni cat direktorij ne postoji, cat stranice se ne snimaju.
+.PP
+.B man
+se može suid-ati na korisnika man. Potom će, ako je vlasnik cat direktorija
+man, uz dozvole 0755 (pisati može samo man), a vlasnik cat datoteka man uz
+dozvole 0644 ili 0444 (pisati može samo man, odnosno nitko ne može pisati),
+nijedan obični korisnik ne može mijenjati cat stranice ili stavljati druge
+datoteke u cat direktorij. Ako
+.B man
+nije suid-an, cat direktorij bi trebao imati dozvole 0777
+ako bi svi korisnici trebali moći tamo ostavljati cat stranice.
+.PP
+Opcija
+.B \-c
+prisiljava na ponovno formatiranje stranice, čak i ako postoji svježa cat
+stranica.
+.SH OKRUŽJE
+.TP
+.B MANPATH
+Ako je
+.B MANPATH
+postavljenja, njena se vrijednost koristi kao staza za traženje man
+stranica.
+.TP
+.B MANROFFSEQ
+Ako je
+.B MANROFFSEQ
+postavljena, njena vrijednost određuje skup preprocesora
+koje treba pokrenuti prije pokretanja
+.B nroff
+odnosno
+.BR troff .
+Stranice predodređeno prolaze kroz preprocesor tablica prije nego prođu
+kroz
+.BR nroff .
+.TP
+.B MANSECT
+Ako je
+.B MANSECT
+postavljena, njena vrijednost određuje dijelove man stranica
+koje treba pretražiti.
+.TP
+.B MANWIDTH
+Ako je
+.B MANWIDTH
+postavljena, njena se vrijednost koristi kao širina u kojoj bi se man
+stranice trebale prikazivati. Inače se stranice mogu prikazati preko cijele
+širine vašeg zaslona.
+.TP
+.B MANPAGER
+Ako je
+.B MANPAGER
+postavljena, njena se vrijednost koristi kao ime programa za prikaz man
+stranice. Ako nije, koristi se
+.BR PAGER .
+Ako ni to nema vrijednosti, koristi se
+.BR @pager@ .
+.TP
+.B LANG
+Ako je
+.B LANG
+postavljena, njena vrijednost određuje ime poddirektorija u kojem
+.B man
+najprije traži man stranice. Dakle, naredba `LANG=hr man 1 foo'
+.B man
+tjera na traženje man stranice foo u .../hr/man1/foo.1, a ako takvu datoteku
+ne može naći, u .../man1/foo.1, gdje ... označava direktorij u stazi
+pretrage.
+.TP
+.B NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG
+Varijable okružja
+.B NLSPATH
+i
+.B LC_MESSAGES
+(odnosno
+.B LANG
+kada ova druga ne postoji) igraju ulogu u nalaženju kataloga poruka.
+(No engleske su poruke ugrađene i engleski katalog nije potreban.)
+Primjetite da programi koje
+.B man
+pokreće, kao što je
+.BR col (1),
+također mogu koristiti npr.
+.BR LC_CTYPE .
+.TP
+.B PATH
+.B PATH
+se koristi u građenju predodređene staze traženja man stranica.
+.TP
+.B SYSTEM
+.B SYSTEM
+se koristi za određivanje predodređenog imena drugog sustava (za korištenje
+uz opciju
+.BR \-m ).
+.SH "TAKOĐER POGLEDAJTE"
+.BR apropos (1),
+.BR whatis (1),
+.BR less (1),
+.BR groff (1).
+.SH GREŠKE
+Opcija
+.B \-t
+radi samo ako je instaliran
+.BR troff-olik
+program.
+.PP
+Ako umjesto crtica vidite trepćući \e255 ili <AD>, u okružje dodajte
+`LESSCHARSET=latin1'.