summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/bg/man.man
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'man/bg/man.man')
-rw-r--r--man/bg/man.man472
1 files changed, 472 insertions, 0 deletions
diff --git a/man/bg/man.man b/man/bg/man.man
new file mode 100644
index 0000000..e4013fa
--- /dev/null
+++ b/man/bg/man.man
@@ -0,0 +1,472 @@
+.\" Man page for man (and the former manpath)
+.\"
+.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
+.\"
+.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
+.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
+.\" distribution.
+.\"
+.\" John W. Eaton
+.\" jwe@che.utexas.edu
+.\" Department of Chemical Engineering
+.\" The University of Texas at Austin
+.\" Austin, Texas 78712
+.\"
+.\" Many changes - aeb
+.\" More changes - flc
+.\"
+.\" Translated by Dimitar Zhekov <jimmy@is-vn.bg>, 2002.
+.\" Translated by Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
+.TH man 1 "21 август 2005"
+.LO 1
+.SH ИМЕ
+man \- форматиране и извеждане на страници от електронното ръководство
+.SH СИНТАКСИС
+.B man
+.RB [ \-acdfFhkKtwW ]
+.RB [ --path ]
+.RB [ \-m
+.IR система ]
+.RB [ \-p
+.IR низ ]
+.RB [ \-C
+.IR конфигурационен_файл ]
+.RB [ \-M
+.IR път ]
+.RB [ \-P
+.IR програма ]
+.RB [ \-B
+.IR браузър ]
+.RB [ \-H
+.IR програма_за_HTML ]
+.RB [ \-S
+.IR списък_от_раздели ]
+.RI [ раздели ]
+.I "име ..."
+
+.SH ОПИСАНИЕ
+.B man
+форматира и извежда страници от електронното ръководство.
+Ако е указан
+.IR раздел ,
+.B man
+търси само в този раздел на ръководството.
+.I име
+обикновено е име на страница от ръководството, т.е. по
+принцип име на команда, функция или файл. Ако обаче
+.I име
+съдържа наклонена черта
+.RB ( / ),
+.B man
+, го възприема като име на файл, така че можете да изпълните
+.B "man ./foo.5"
+или дори
+.B "man /cd/foo/bar.1.gz\fR.\fP"
+.PP
+По-надолу е описано къде
+.B man
+търси страниците от ръководството.
+
+.SH ОПЦИИ
+.TP
+.B \-\^C " конфигурационен_файл"
+Указва кой конфигурационен файл да се използва. Подразбира се
+.BR @man_config_file@ .
+(Вижте
+.BR man.conf (5)).
+.TP
+.B \-\^M " списък_с_пътища"
+Списък от директории, разделени с двоеточие, в които да се
+търсят страници от ръководството.
+Празен списък е същото като да не се укаже
+.BR \-M .
+Вижте
+.BR "ПЪТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТРАНИЦИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО" .
+.TP
+.B \-\^P " програма"
+Програма, която да се ползва за показване на страниците.
+Тази опция е с по-висок приоритет от променливата на средата
+.BR MANPAGER ,
+която пък е с по-висок приоритет от променливата
+.BR PAGER .
+По подразбиране
+.B man
+използва
+.BR "@pager@" .
+.TP
+.B \-\^B
+Указва, коя програма за разглеждане да се използва за файлове с HTML.
+Тази опция е с по-висок приоритет от променливата на средата
+.BR BROWSER .
+По подразбиране
+.B man
+използва
+.BR @browser@ ,
+.TP
+.B \-\^H
+Указва програмата за текстово изобразяване на файлове с HTML.
+Този опция е с по-висок приоритет от променливата на средата
+.BR HTMLPAGER .
+По подразбиране
+.B man
+използва
+.BR @htmlpager@ ,
+.TP
+.B \-\^S " списък_от_раздели"
+Списък от раздели, разделени с двоеточие, в които да се търсят
+страници от ръководството. Тази опция е с по-висок приоритет
+от променливата на средата
+.BR MANSECT .
+.TP
+.B \-\^a
+Извеждане на всички намерени страници.
+По подразбиране
+.B man
+приключва търсенето при намирането на първата страница.
+Чрез тази опция
+.B man
+претърсва всички страници.
+.TP
+.B \-\^c
+Форматиране наново на оригиналната страница, дори ако вече
+съществува актуална, готова страница.
+Това има смисъл, ако предварително форматираната страница е
+повредена или форматирана за екран с различна ширина на текста.
+.TP
+.B \-\^d
+Не се извеждат страници, а диагностична информация за изпълнението на
+.BR man .
+.TP
+.B \-\^D
+Извеждане и на страниците, и на диагностична информация.
+.TP
+.B \-\^f
+Еквивалент на
+.BR whatis .
+.TP
+.BR \-\^F " или " \-\-preformat
+Само форматиране, без извеждане.
+.TP
+.B \-\^h
+Извеждане на едноредово помощно съобщение и изход.
+.TP
+.B \-\^k
+Еквивалент на
+.BR apropos .
+.TP
+.B \-\^K
+Търсене на указан низ във *всички* страници. Предупреждение:
+това най\-вероятно ще е много бавно, така че е добре е да се
+укаже раздел. (За да придобиете представа \- на моята машина
+търсенето в 500 страници отнема около минута).
+.TP
+.B \-\^m " система"
+Търсене в различен комплект от страници, отговарящи на указаната система.
+.TP
+.B \-\^p " низ"
+Списък от команди за предварителна обработка, които да се стартират преди
+.B nroff
+или
+.BR troff .
+Не всички системи разполагат с пълен набор от средства за
+предварителна обработка. Някои от командите за предварителна
+обработка и буквите, които ги указват са:
+eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
+Тази опция е с по-висок приоритет от променливата на средата
+.BR MANROFFSEQ .
+.TP
+.B \-\^t
+Използване на
+.B @troff@
+за форматиране на страницата и изпращане на резултата на стандартния изход \-
+.B stdout.
+Възможно е да се наложи използването на допълнителен филтър
+преди страницата да се отпечата.
+.TP
+.B \-\^w \fRили\fP \-\-path
+Не се извеждат страниците, а местонахождението на файловете,
+които биха били форматирани или изведени.
+Ако не е указан аргумент, извеждане (на стандартния изход) на
+директориите, в които
+.B man
+търси страници от ръководството.
+Ако командата
+.B manpath
+сочи към man, то "manpath" е еквивалент на "man --path".
+.TP
+.B \-\^W
+Като \-\^w, но имената на файловете се извеждат по един на
+ред и без допълнителна информация. Използва се за команди в
+команден интерпретатор като
+.ft CW
+.BR "man -aW man | xargs ls -l" .
+.ft
+
+.SH "ГОТОВИ СТРАНИЦИ"
+За да спести времето за форматирането на страниците, man се
+опитва да съхрани форматираните страници и впоследствие да
+ги използва готови. По традиция готовите версии ("cat") на
+страниците от ДИРЕКТОРИЯ/manX се съхраняват в ДИРЕКТОРИЯ/catX, но в
+.BR @man_config_file@
+може да се укаже други съответствия. Готовите страници не се
+съхраняват, ако необходимата за това директория липсва,
+форматираните версии използват ширина на текста различна от
+80 символа или man.conf съдържа директивата NOCACHE.
+.PP
+Възможно е правата за потребител при изпълнение на
+.B man
+да се присвоят (suid) на потребителя man. Тогава, ако директорията
+за готовите страници е притежавана от потребителя man и има
+права за достъп 0755 (достъпна за запис само от man),
+и ако готовите файлове са също притежавани от потребителя man
+и имат права за достъп 0644 или 0444 (достъпни за запис само
+от man или забранени за запис), никой обикновен потребител не
+може да променя готови страници или да помества други файлове
+в директорията с готовите файлове.
+Ако правата при изпълнение на
+.B man
+не са присвоени (suid) на потребителя man и всички потребители
+трябва да могат да създават cat страници, то директориите за
+готовите файлове трябва да са с права за достъп 0777.
+.PP
+Опцията
+.B \-c
+задължително форматира наново оригиналната страница, дори ако
+съществува актуална, готова страница.
+
+.SH "СТРАНИЦИ С HTML"
+Man открива страници с HTML, ако те са разположени в директории
+с име html плюс разширение за раздел.
+Последното разширение на файловете със страници трябва да е
+".html". С други думи \- правилното име на страницата от
+ръководството за командата
+.BR ls (1)
+във формат HTML е
+.IR /usr/share/man/htmlman1/ls.1.html .
+
+.SH "ПЪТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТРАНИЦИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО"
+.B man
+използва сложен алгоритъм за търсене на страници от
+ръководството, базиран на подадените опции, променливите на
+средата, конфигурационния файл
+.B @man_config_file@
+и някои вградени конвенции.
+.PP
+Първо, ако аргументът
+.I име
+подаден на
+.B man
+съдържа наклонена черта
+.RB ( / ),
+.B man
+го възприема като име на файл и не провежда никакво търсене.
+.PP
+В нормалния случай обаче, когато
+.I име
+не съдържа наклонена черта,
+.B man
+претърсва няколко директории за файл, който би могъл да е
+страница от ръководството за указаното
+.IR име .
+.PP
+Ако зададете опцията
+.BI "-M " път,
+то
+.I път
+е списъкът от директории, които
+.B man
+претърсва.
+.PP
+Ако не зададете
+.BR -M ,
+но дадете стойност на променливата на средата
+.BR MANPATH ,
+тази стойност е списъкът от директории разделени с двоеточие, които
+.B man
+претърсва.
+.PP
+Ако не укажете явен списък с пътища за търсене чрез
+.B -M
+или
+.BR MANPATH ,
+.B man
+съставя свой собствен списък от директории за търсене, базиран
+на съдържанието на конфигурационния файл
+.BR @man_config_file@ .
+Директивите
+.B MANPATH
+в конфигурационния файл указват отделните директории, които
+да се включат в пътя за търсене.
+.PP
+Освен това директивите
+.B MANPATH_MAP
+добавят директории към пътя за търсене на страници в зависимост
+от списъка с пътища за търсене на команди, т.е. на променливата на средата
+.BR PATH .
+За всяка директория, която е в списъка за търсене на команди, директивата
+.B MANPATH_MAP
+указва директория, която да бъде добавена към пътя за
+търсене на страници.
+.B man
+взема стойността на променливата
+.B PATH
+и добавя съответните директории към пътя за търсене на страници.
+По този начин, при правилно използване на
+.BR MANPATH_MAP ,
+когато изпълните командата
+.BR "man xyz" ,
+ще получите страницата от ръководството за програмата, която
+би била стартирана, ако се изпълни командата
+.BR xyz .
+.PP
+В допълнение, за всяка директория от списъка с пътища за
+търсене на команди ("командна директория"), за която
+.I липсва
+директива
+.B MANPATH_MAP ,
+.B man
+автоматично търси директория за страници „наблизо“, по\-точно поддиректория
+на командната директория или на нейната родителска директория.
+.PP
+Търсенето на директории „наблизо“ може да се изключи с директивата
+.B NOAUTOPATH
+.BR @man_config_file@ .
+.PP
+Във всяка от директориите, описани по\-горе,
+.B man
+търси файл наречен
+.IB име . раздел\fR,
+с незадължително разширение \- номера на раздела и евентуално
+с разширение за компресия. Ако не намери такъв файл,
+.B man
+търси във всички поддиректории, ако има такива, с имена
+.BI man N
+или
+.BI cat N\fR,
+където
+.I N
+е номерът на раздела на ръководството.
+Ако файлът е в поддиректория
+.BI cat N,
+.B man
+приема, че това е файл с готова, форматирана страница. В противен случай
+.B man
+приема, че файлът е неформатиран. И в двата случая, ако името
+на файла завършва с известно на
+.B man
+разширение за компресия, например
+.BR .gz ,
+.B man
+приема, че файлът е компресиран.
+.PP
+Ако искате да видите дали (или къде)
+.B man
+би намерил дадена страница от ръководството, използвайте опцията
+.BR "--path " ( -w ).
+
+.SH СРЕДА
+.TP
+.B MANPATH
+Път за търсене на страници от ръководството. Тази променлива е с
+по\-висок приоритет от конфигурационния файл и автоматичния път
+за търсене, но с по\-нисък от опцията
+.BR -M .
+Вижте
+.BR "ПЪТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТРАНИЦИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО" .
+.TP
+.B MANPL
+Дължина на страницата. Ако не е зададена, цялата страница от
+ръководството заема една единствена (дълга) форматирана страница.
+.TP
+.B MANROFFSEQ
+Набор от команди за предварителна обработка, които да се стартират преди
+.B nroff
+или
+.BR troff .
+По подразбиране, преди
+.B nroff
+страниците се обработват с tbl.
+.TP
+.B MANSECT
+Набор от раздели на ръководството, в които да се търси.
+.TP
+.B MANWIDTH
+Ширина на страницата. Ако не е зададена се използва широчината на екрана.
+.TP
+.B MANPAGER
+Име на програма, с която страниците да се
+извеждат. Ако не е зададена, се ползва
+.BR PAGER .
+Ако и тя няма стойност, ползва се
+.BR @pager@ .
+.TP
+.B BROWSER
+Името на програмата за разглеждане на страници от ръководството във формат HTML.
+Ако не е зададена, се използва @browser@.
+.TP
+.B HTMLPAGER
+Командата за текстово изобразяване на страниците от ръководството с HTML.
+Ако не е зададена се използва @htmlpager@.
+.TP
+.B LANG
+Поддиректория, в която man най-напред търси страниците от ръководството.
+Така командата „LANG=bg man 1 foo“ ще накара man да търси страницата за foo
+първо в .../bg/man1/foo.1, и ако не я намери там, в .../man1/foo.1 (... е
+директория от списъка с пътища за търсене).
+.TP
+.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
+Променливите на средата
+.B NLSPATH
+.B LC_MESSAGES
+(или
+.BR LANG ,
+ако LC_MESSAGES няма стойност) влияят върху намирането на каталога със
+съобщения на man (английските съобщения са компилирани в самия man и не
+изискват каталог).
+Забележка: програми, викани служебно от man, например
+.BR col(1) ,
+също използват LC_CTYPE.
+.TP
+.B PATH
+Помага да се състави списъкът с пътища за търсене на страници от ръководството. Вижте
+.BR "ПЪТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТРАНИЦИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО" .
+.TP
+.B SYSTEM
+Подразбиращо се име на различна система за опцията
+.BR \-m .
+.SH ГРЕШКИ
+Опцията
+.B \-t
+работи, само ако е инсталирана програмата troff или подобна.
+.br
+Ако виждате виждате (мигащо) \e255 или <AD> вместо тирета,
+задайте в обкръжението LESSCHARSET=latin1.
+.SH ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
+Ако добавите реда
+
+ (global-set-key [(f1)] (lambda () (interactive) (manual-entry (current-word))))
+
+към вашия файл
+.IR .emacs
+, натискането на F1 ще ви дава страница с помощ за библиотечната
+функция, на която е позициониран курсора.
+.LP
+За да получите чисто текстова версия на страница от ръководството,
+без обратни наклонени черти и подчертавания, използвайте:
+
+ # man foo | col -b > foo.mantxt
+
+.SH "АВТОР/ПОДДРЪЖКА"
+Първоначалният автор на
+.BR man
+е John W. Eaton. Federico Lucifredi <flucifredi@acm.org> осъществява текущо поддръжката на пакета.
+.SH ПРЕВОД
+Димитър Жеков, Александър Шопов <ash@contact.bg>
+.SH "ВИЖТЕ СЪЩО"
+.BR apropos (1),
+.BR whatis(1),
+.BR less(1),
+.BR groff(1),
+.BR man.conf(5).