summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/bg/man.conf.man
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'man/bg/man.conf.man')
-rw-r--r--man/bg/man.conf.man59
1 files changed, 59 insertions, 0 deletions
diff --git a/man/bg/man.conf.man b/man/bg/man.conf.man
new file mode 100644
index 0000000..6574e69
--- /dev/null
+++ b/man/bg/man.conf.man
@@ -0,0 +1,59 @@
+.\" @(#)man.conf
+.TH MAN.CONF 5 "21 август 2005"
+.SH ИМЕ
+man.conf \- конфигурационни данни за man
+.SH ОПИСАНИЕ
+.LP
+Този файл се чете от
+.BR man (1)
+и съдържа: (а) информация как да се създаде пътят за търсене
+на страници от ръководството; (б) пълните имена на различни
+програми като nroff, eqn, tbl и т.н., използвани от man; (в)
+списък на декомпресиращи програми за файлове с определени
+разширения. Различен от стандартния конфигурационен файл
+може да бъде указан с:
+.LP
+.RS
+man -C private_man.conf ...
+.RE
+.LP
+Имената на командите могат да включват и съответни опции.
+grotty(1) включва често използвани опции за nroff.
+Например, вместо подразбиращия се ред:
+.LP
+.RS
+.nf
+NROFF /usr/bin/groff -mandoc -Tlatin1
+.fi
+.RE
+.LP
+можете за използвате:
+.LP
+.RS
+.nf
+NROFF /usr/bin/groff -mandoc -Tlatin1 -P-u -P-b
+.fi
+.RE
+.LP
+за да забраните подчертаването и зачертаването.
+.SH ФАЙЛОВЕ
+.I "@man_config_file@"
+.SH "АВТОР/ПОДДРЪЖКА"
+Първоначалният автор на
+.BR man
+е John W. Eaton. Federico Lucifredi <flucifredi@acm.org>
+осъществява текущо поддръжката на пакета.
+.SH ПРЕВОД
+Димитър Жеков, Александър Шопов <ash@contact.bg>
+.SH "ВИЖТЕ СЪЩО"
+.BR col (1),
+.BR (g)eqn (1),
+.BR (g)pic (1),
+.BR groff (1),
+.BR grotty (1),
+.BR (g)refer (1),
+.BR (g)tbl (1),
+.BR less (1),
+.BR man (1),
+.BR compress (1),
+.BR gzip (1).